Akce v roce 2017/2018

17. 11. 2017

Den boje za svobodu a demokracii

14. 11. 2017

Slavnost slabikáře

To je ale nadělení! Naši prvňáčci si ode dneška budou číst ve svém prvním Slabikáři. Přinesl jim ho ježek Bohoušek společně s dalšími kamarády z…

13. 11. 2017

Není pole jako pole, aneb zkoumáme elektrické pole

Žáci 6. ročníku v hodinách fyziky v rámci tematického celku Elektrické vlastnosti látek zkoumají silové účinky elektrického pole. Nejprve…

10. 11. 2017

SCIO 9

9. 11. 2017

Jablečná slavnost

Tento podzimní týden patří mezi dětmi ve školní družině mezi nejoblíbenější. Nejde jen o výstavu a hodnocení nejkrásnějších jablek, ale hlavně o…

8. 11. 2017

Sdílíme nejen na facebooku, ale i ve fyzice

Aktuálně se žáci 8. ročníku věnují tematickému celku Vnitřní energie a teplo. Co tedy ve fyzice sdílíme? Ano, je to teplo! Prakticky jsme si ověřili…

7. 11. 2017 - 14. 11. 2017

Psaní čtvrtletních prací

6. 11. 2017

Kulatý stůl

Pondělí 6. listopadu 2017 byl den prvních letošních třídních schůzek, ale než jsme se setkali s rodiči, vydali jsme se s kolegou Erikem…

6. 11. 2017

Třídní schůzky začátek v 17.00 hodin

31. 10. 2017

Veselý Halloween

V rámci oslav spojených s Památkou zesnulých proběhla na naší škole Halloweenská soutěž konaná ve školní tělocvičně. Soutěže pod názvem…

28. 10. 2017

Den vzniku samostatného Československého státu

26. 10. 2017 - 27. 10. 2017

Podzimní prázdniny

24. 10. 2017

Zlatá karabina – soutěž O nejlepšího zástupce ředitele školy

Zlatá karabina je každoročně vyhlašovanou celostátní soutěží O nejlepšího zástupce ředitele školy. V letošním roce byla nominována i naše paní…

24. 10. 2017

Den stromů – poděkování

Stalo se už tradicí, že děti ve školní družině oslavují svátek stromů. Každý rok trochu jinak – stromy na školním hřišti jsme zdobili nebo oblékali,…

20. 10. 2017

Arwen a Saruman přicházejí na svět!

Přinášíme Vám fotografie z prvních divadelních zkoušek, na kterých žáci osmých a devátých tříd pilně nacvičují školní divadelní představení pro…

20. 10. 2017

SCIO 6

V uplynulých dnech jsme již tradičně využili možnost externí evaluace a odtestovali jsme naše šesťáčky v rámci Národního srovnávacího testování žáků…

18. 10. 2017

Jubilanti na radnici

Jubileum je u každého člověka významným mezníkem v životě a zvláště, když už se jedná o číslo 75, 80 nebo dokonce 85! Přesně tolik totiž bylo…

18. 10. 2017 - 10. 10. 2017

Projekt Záložka spojuje – Tajuplný svět knižních příběhů

Letos již popáté děti z naší školní družiny v říjnu vyráběly záložky do knihy. Zúčastnili jsme se 8. ročníku mezinárodního projektu…

13. 10. 2017

Čistírna odpadních vod

Dne 12. a 13. 10. jsme navštívili se žáky našich 8. tříd v rámci výuky chemie Čistírnu odpadních vod na Nových sadech.  Letos nám počasí…

12. 10. 2017

Písničková abeceda

Po půl roce za námi do školní družiny opět zavítal pan kytarista Marek Soldán se svým programem "Písničková abeceda". Je to program dětmi oblíbený,…

9. 10. 2017

Návštěva dílen - zvířata z kaštanů

V rámci družinové zájmové činnosti proběhlo v prostorách školních dílen vyrábění zvířátek z kaštanů. Výtvarně-řemeslné akce se…

7. 10. 2017

Podzimní vítání občánků

Naše škola je pravidelně zvána na olomouckou radnici, kde se při slavnostním aktu vítají malí obyvatelé našeho města. Akce se účastnila děvčata z…

5. 10. 2017

Návštěva Úřadu práce v Olomouci

Ve dnech 26. září a 5. října 2017 navštívili žáci devátých tříd Informační a poradenské středisko IPS na Úřadu práce v Olomouci. Během své…

5. 10. 2017

Máme rádi zvířata

Tak se jmenovalo zábavné odpoledne plné soutěží, písniček a poznatků o zvířatech, které proběhlo v tělocvičně školy k Mezinárodnímu dni…

4. 10. 2017

O putovní pohár primátora města Olomouce 2017

Dne 4. 10. 2017 se naše škola zúčastnila závodu: „O putovní pohár primátora města Olomouce“. Akce se konala na Svatém Kopečku v areálu ZOO a…

4. 10. 2017

Pohádkové česko-slovenské odpoledne v knihovně

Velmi rádi spolupracujeme s dětským oddělením Knihovny města Olomouce. Tentokrát se děti ze školní družiny zúčastnily Pohádkového česko…

28. 9. 2017

Den české státnosti

26. 9. 2017

Den s Krtečkem

Poslední týden v měsíci jsme se společně s dětmi sešli v tělocvičně, kde jsme pro děti připravili sportovně - výtvarnou soutěž s …

25. 9. 2017

Mozartova Primary School Theatre and the English Day

Zase bude DIVADLO! Ano, děti prvního i druhého stupně naší školy opět secvičí a zahrají v lednu 2018 v rámci tradičního Oborového dne…

25. 9. 2017

Global Teacher Prize CZECH REPUBLIC

V pondělí 25. 9. se v Mramorovém sále České spořitelny v Praze konala jedinečná událost, na kterou byly pozvány i naše paní učitelky, Lenka Panglová…

21. 9. 2017

Vlaštovičko, leť 2017

Tak už nám vlaštovičky odletěly – ty živé i ty naše papírové. Rok se překulil a máme tu opět soutěž v letu vlaštovek v naší školní družině.…

13. 9. 2017

Tablo našich prvňáčků

Domníváte se, že je možné, aby si žáci ve vyučování četli noviny??? A proč by ne? Vždyť jsme v nich všichni vyfocení. Olomoucký deník udělal…

13. 9. 2017

Ztřeštěný dům na stromě

Ztřeštěný dům na stromě a ztřeštěná soutěž plná podmořských opiček ve školní družině Novou knihu Ztřeštěný dům na stromě – 13 pater (autoři: Andy…

12. 9. 2017

Seznamte se, prosím

Začal nový školní rok a s ním zahájila činnost také naše školní družina. Letos ji navštěvuje přes 200 dětí v 7 odděleních. Aby vše správně…

6. 9. 2017 - 7. 9. 2017

Semináře "Učitelé učitelům"

Žáci se ještě pořádně nerozkoukali a učitelé se hned v prvním zářijovém týdnu společně sešli a sdíleli své pedagogické mistrovství. Ve středu…

4. 9. 2017

Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhlo již tradičně před budovou naší krásné školy, kde se shromáždily naše skvělé, dobře naladěné a…

4. 9. 2017

Zahájení období školního vyučování ve školním roce 2017/2018

1. 9. 2017

Přípravný týden v naší škole

Přestože školní rok začíná letos až 4. září 2017, scházejí se učitelé na své první setkání po prázdninách již týden předem. Ve škole tomu říkáme…