Zaměstnanci

Vedení školy
PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum ředitel školy  
Jitka Podivínská zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku a provoz  
Mgr. Jana Raiskubová zástupkyně ředitele školy  
První stupeň
1.A Mgr. Ivana Fořtová  
1.B Mgr. Ivana Weissová  
1.C Mgr. Jana Vláčilová  
2.A Mgr. Sabina Kopecká  
2.B Mgr. Andrea Justová  
3.A Mgr. Kateřina Ježková  
3.B Mgr. Lenka Panglová  
4.A Mgr. Marie Kaňáková koordinátorka 1. stupně ZŠ a ŠVP  
4.B Mgr. Jana Prachýlová  
5.A Mgr. Linda Veselá  
5.B Mgr. Hana Schafferová  
Druhý stupeň
6.A Mgr. Adam Burďák  
6.B Mgr. Marie Hučínová  
7.A Mgr. Lucie Řehulková  
7.B Mgr. Lucie Pavlíčková  
8.A Mgr. Kateřina Jechová  
8.B Mgr. Erik Vilímec  
9.A Mgr. Ilona Táborská  
9.B Mgr. Iva Sekaninová  
Mgr. Jiří Boháček školní metodik prevence  
Mgr. Eva Ehlerová ICTK správce  
Mgr. Eva Hájková  
Mgr. Ivana Kubicová  
Mgr. Miluše Zatloukalová výchovná poradkyně, koordinátorka 2. stupně ZŠ a ŠVP  
Školní družina
Mgr. Petra Blahová  
Mgr. Alice Blahunková  
Bc. Zuzana Janatová  
Jana Mičová vedoucí vychovatelka ŠD  
Dagmar Petříková  
Bc. Tereza Trefilová  
Mgr. Vlasta Vysoudilová  
Správní zaměstnanci
Kateřina Keretsmanová pracovnice provozu školní výdejny stravy
Pavlína Křížková uklízečka
Emília Pazderová uklízečka
Jana Popelková pracovnice provozu školní výdejny stravy
Milan Zapletal školník
Správa hřiště
Milan Hamrla
Vladimír Žák

Co bude?

1. - 1. 9. 2017

Hlavní prázdniny

4. 9. 2017

Zahájení období školního vyučování ve školním roce 2017/2018

Co bude k obědu?