200. výročí narození spisovatele a sběratele pohádek Karla Jaromíra Erbena

U příležitosti tohoto výročí uspořádala školní družina výtvarnou a vědomostní soutěž o dílu a životě Karla Jaromíra Erbena. Děti malovaly ilustrace k jeho pohádkám, které poté samy vyhodnotily. Nejlepší byli oceněni diplomem. Druhá část soutěžního odpoledne byla věnována vědomostnímu testu o K. J. Erbenovi. Test probíhal formou křížovky, doplňovačky a volné tvorby odpovědí. V této disciplíně byli nejlepší ohodnoceni pochvalou do Deníčku.