Den expertů 5. A

11. května 2023 proběhl na naší škole tento den, kterému také říkáme Rodiče dětem.

Tentokrát nás paní Urbanová pozvala do Litovle, kde nás seznámila se zajímavostmi a krásami tohoto malého města. Navštívili jsme Muzeum harmonik, velmi zajímavé a inspirující místo. Děti si prohlédly velkou sbírku (největší ve střední Evropě) harmonik různého typu a provedení, na některé si mohly přímo zahrát. Což také využily a setkalo se to s velkým zájmem.

Dalším místem, které nás přivítalo, byla věž radnice. Po náročném výstupu jsme si prohlédli komůrku pana ponocného na ochozu věže. O litovelské věži se říká, že je se svými 73 metry nejvyšší na Moravě, myslí se tím na řece Moravě. Přímo pod radniční věží totiž protéká rameno Moravy. Před radnicí se ještě na chvilku zvědavcům ukáže, pak tajně proteče pod náměstím. Děti pohledy z výšky na všechny světové strany uchvátily, byla velmi dobrá viditelnost a zážitek umocňovaly sluneční paprsky. 

Třetím místem naší návštěvy byl divadelní sál. Děti si prohlédly všechna místa od šaten, jeviště, celé zákulisí, osvětlovací kabiny. Největším zážitkem ale byla možnost vystoupit na jevišti. A tak děti hrály na klavír, zpívaly, předvedly krátké scénky, vyprávěly vtipy. Úsměvy a dobrá nálada provázela celý den.

Den expertů se velmi povedl, paní Urbanové moc děkujeme.