Den Země

V pátek 14. června se v areálu školy konal oborový den „Den Země“, který se letos nesl v duchu dopravy, respektive pohybu. Skupiny dětí od 1. do 4. třídy a od 5. do 8. třídy se plynule přesunovaly mezi stanovišti. Mladší žáci prošli aktivitami Žáby, Pohyby zvířat, Vlaštovky a Na vodě i pod vodou. Starší žáci měřili intenzitu silniční dopravy a dále se věnovali aktivitám na připravených stanovištích Příroda v pohybu, Vlaštovky a Atomy v pohybu. Každé stanoviště krom teoretické části mělo i část pohybovou či praktický experiment.

Že by žáci 9. ročníků měli mimořádné volno? Vůbec ne, ba naopak. Deváťáci se aktivně zapojili jako spoluorganizátoři a instruktoři. A šlo jim to skvěle!

A jak si naši žáci užili Den Země? Můžete se na jejich úsměvy podívat sami.

Pavel Dřímal