Děti ze školky v naší škole

Dětský smích se rozléhal chodbami naší školy při odchodu dětí mateřských školek. Ty nás navštívily v úterý a ve čtvrtek, aby se více seznámily se školním prostředím. Předškoláci z mateřské školky Škrétova a Wolkerova byli opravdu moc šikovní, a proto se už těšíme, až od září zasednou do našich lavic.