Drakiáda proti dětské samotě v Praze

Samota se nevyhýbá seniorům, dospělým, dospívajícím ani dětem. Z toho důvodu připravila Nadace Naše dítě osvětovou kampaň, která se zaměřuje na téma dětské samoty. Dětská samota může často vést k rizikovému chování a k dalším závažným poruchám.
Nadace Naše dítě proto uspořádala 19. října v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích Drakiádu pro děti a jejich rodiče. Jen takto, trávením volného času společně, se dá předcházet dětské samotě.
I naše škola se rozhodla zapojit do boje proti dětské samotě. Děti ze třídy 2. A a 2. B vyrobily malé papírové dráčky s osobním věnováním. Návštěvníci této akce si tak domů odnášeli nejen spoustu zážitků, ale i dráčky od našich žáků s přáním šťastně prožitých dnů s rodinou a kamarády.

Více informací a fotografií naleznete na těchto webových stránkách:
http://www.nasedite.cz/cs/novinky_v_nadaci/

Jana Borůvková