Energetická expedice

Ve středu 15. května se žáci 8. A vydali na Energetickou expedici. Tento čtyřtýdenní projekt garantuje Centropol a Nadační fond Energie pomáhá.  Cílem projektu je prohloubit u žáků energetickou gramotnost a přiblížit jim svět energetiky.

První expediční den proběhl ve třídě a žáci se dozvěděli, co je elektrická energie, jak spočítat spotřebu domácnosti, jak ji snížit, jak vypadá elektroměr a plynoměr nebo co se dá zjistit z faktury. Následně budou žáci doma v online prostředí postupně vyplňovat úkoly z expediční mapy. Druhý expediční den proběhne v červnu, kdy si společně vyhodnotíme nejlepšího cestovatele i vítězné video. Na výherce čekají pěkné ceny, tak nám držte palce!