LVVZ 2022

Ve dnech 13. 3. 2022 – 18. 3. 2022 naše ZŠ Olomouc, Mozartova 48 pořádala lyžařský kurz, na kterém bylo 39 našich žáků + šest vedoucích.

Vedoucí kurzu: Jiří Boháček
Instruktory na kurzu byli: Barbora Polišenská – zdravotník, Bc. Jan Matuška a Tomáš Gaspar – instruktoři snowboardu, Bc. Jan Kalmár a Bc. Sylvie Pašková – instruktoři lyžování.

Lyžařský kurz se se jako vždy konal na „naší“ Severomoravské chatě. Na kurzu bylo hezké počasí a měli jsme skvěle připravený svah! Užili jsme si sluníčka. Dopoledne byl vždy svah ledovatý a odpoledne postupně sníh a led povoloval. LVVZ proběhl v přátelské atmosféře a žáci se naučili bezpečně sjíždět sjezdovku. Děti zvládly oblouky na obě strany. Děti lyžování a snowboarding velice bavilo a byl problém je dostat ze svahu. Pro žáky byl připraven i celotýdenní program plný her, tance, zábavy, legrace, přednášek, soutěží a jejich vyhlášení. Počasí nám dovolilo udělat předposlední večer celý program venku – stezka odvahy a opékání špekáčků.

Obrovské poděkování patří zdravotníkovi kurzu Báře, instruktorům za naučení sjíždění svahu Sylvě, Tomášovi a Honzíkům za výborný přístup k dětem. Bylo to velmi zábavné a vyčerpávající zároveň… V neposlední řadě patří dík našim skvělým, snaživým, učenlivým a kamarádským žákům za přístup, pokroky při lyžování a snowboardingu.
      Zvláštní veliké poděkování patří majitelům a personálu Severomoravské chaty. Jsme tu více než doma
.

Děkuji DĚTEM, INSTRUKTORŮM a ZDRAVOTNICI za pěkný týden !!!

Mgr. Jiří Boháček