Moderní dějiny moderně

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do pilotního projektu MŠMT Dějepis+, který si klade za cíl ověřovat nový způsob výuky dějin 20. století. V rámci regionu byla vytvořena komunita zapojených učitelů dějepisu, kteří si předávají zkušenosti a spolupracují na inovacích ve výuce. Jsme rádi, že již nyní mohou tyto inovace zažít i naši žáci v rámci pilotáže. V září vedla Lucie Pavlíčková netradiční hodinu zaměřenou na dopady 1. světové války. Žáci se rozdělili do skupin a celou hodinu pracovali s dobovými materiály – pohlednicemi, fotografiemi, textem, a dokonce se věnovali i rozboru karikatury. Na základě této práce žáci vydedukovali, jaké dopady měla válka a následná Versailleská mírová konference na obyvatele.