První dny ve školní družině

Vítáme všechny děti v novém školním roce a těšíme se na hezké dny ve školní družině, která je v provozu od 6,15 hod. Poslední děti odcházejí v 17,30 hod. Realizujeme výchovně vzdělávací činnosti formou odpočinkových, rekreačních a zájmových aktivit. Ke své činnosti využíváme kromě herny a tříd také tělocvičnu a hlavně školní hřiště. Tam jsou děti nejraději. Čeká nás spousta společných akcí. Těší nás velký zájem o školní družinu, škoda jen, že kapacita je omezená. Budeme se snažit, aby děti smyslně využily svůj volný čas po vyučování a chodily domů spokojené.