Školní kolo „Pythagoriády“

Ve středu 25. února psali žáci 6. a 7. tříd školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“. Nejlepší řešitelé budou naši školu reprezentovat okresním kole.

Ze šesté třídy – Veronika Izáková, Tomáš Pazour, Patrik Vítovský, Adéla Kadlecová a Kristina Do.

Ze sedmé třídy – Matěj Hora, Michal Ryzner, Michal Horenský, Jan Gregorovič, Helena Pospíšilová, Kryštof Štěrba a Tereza Kovářová.