Školní společenský ples

V sobotu dne 14. března 2009 se v prostorách školy konal již šestý školní společenský ples, kterého se zúčastnili nejen rodiče žáků naší školy, ale také naši pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci. Plesem provázel moderátor Jiří Mencler. Kromě tradiční ukázky společenských tanců a barmanské show aplaudovali přítomní také tanečnímu vystoupení Terezky Křížkové, žákyni 6. A třídy naší školy. K tanci i poslechu hrála v hlavním sále skupina Bolero, v jídelně cimbálovka. Nechyběla samozřejmě ani diskotéka ani tradiční tombola. Stejně jako v předcházejících letech, i letos se ples moc vydařil.