Slavnostní zahájení školního roku

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 proběhlo již tradičně před budovou naší krásné školy, kde se shromáždily naše skvělé, dobře naladěné a usmívající se děti společně se svými rodiči. Nejvíce napjatí a nedočkaví byli samozřejmě roztomilí prvňáčci, kteří tuto slávu společně s námi zažívali poprvé. Celá akce byla doprovázena opět reprodukovanou hudbou a komentáři výborné moderátorky Rádia Haná – Martiny Kvítko Procházkové, která k našemu slavnostnímu zahájení již neodmyslitelně patří. V osm hodin se pak otevřely dveře té nejpěknější školy a kompletní pedagogický i nepedagogický sbor i s vedením školy nastoupil na schodiště před budovu ZŠ. Zbyněk Kundrum pak slavnostně přivítal všechny přítomné, představil kolektiv pedagogických pracovníků. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili i hosté - M. Major a F. Žáček – náměstci primátora SmOl. Vyhlásili zahájení rekonstrukce školního hřiště. Zároveň vyhlásili výtvarnou soutěž pro žáky naší školy – Moje vysněné hřiště. Vylosovaným autorům obrázků pak při slavnostním otevření nového hřiště předají tablety, které zakoupí z vlastních zdrojů. Oba pánové jsou zároveň členové školské rady a zastupují ve školské radě v paritním zastoupení zřizovatele. Oprava hřiště začne již v říjnu 2017 kácením dřevin. Dokončení opravy a následné slavností otevření nového hřiště by pak mělo být nejpozději v červnu 2018.