Testování Scio

Ve dnech 16. - 21. dubna se žáci 5., 7. a 8. tříd účastnili testování Scio Stonožka. Žáci 5. A a 5. B řešili testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. U žáků 7. a 8. tříd byly testovány klíčové kompetence (komunikativní a sociální, k učení a řešení, občanské a pracovní) a znalosti anglického jazyka. Testování Scio je rychlou zpětnou vazbou pro vedení školy, učitele, žáky i rodiče. Výstupy testů poslouží pro vlastní hodnocení (autoevaluaci) školy.