Tvorba rozcestníku

V šesté třídě se již žáci důkladněji seznámili s měřítkem mapy. Nyní k němu získali i novou dovednost, a sice práci s buzolou a azimutem. A k čemu je to dobré? Šestáci si zkusili vytvořit vlastní rozcestník ukazující konkrétní místa na naší planetě a vypočítali i vzdálenost, která je mezi naší aktuální polohou a daným místem. Seznámili se tak s tím, jak se vytváří orientační body, které nás navigují ve městech i na turistických trasách. Tak třeba brzy vyroste nějaký rozcestník i na zahradě některého z našich žáků.