Vánoční dílny

Předvánoční týden se každoročně snaží zpříjemnit všem u nás ve škole čas před vánočními prázdninami. V úterý 20. prosince 2022 proběhl projektový den Mozartovských vánočních dílen. Prostřednictvím jednotlivých bloků – zpívání, rozjímání, vyprávění a vyrábění – se nám společně dařilo navodit atmosféru vánočních svátků. Žáci využívali dekorativních postupů, rozvíjeli své estetické cítění, vybírali a kombinovali literární, hudební i výtvarné prostředky k vyjádření své osobnosti a originality. K dosažení vytýčeného cíle byly zvoleny v jednotlivých dílnách patřičné metody (práce s textem, poslech a hudební produkce, výtvarná a rukodělná činnost). Děti si společně připomněly vánoční tradice a zvyky týkající se štědrovečerního stolu, vánočních vůní a vánoční magie. Prostřednictvím povídání, ukázek, smyslového vnímání a vlastního tvoření vánočních ozdob na stromeček jsme se všichni společně naladili na blížící se vánoční svátky. Projektový den se nám opravdu hodně vydařil.