Třída 6.A

123456789
Pondělí ČJ AJ/AJ M Z D
Úterý M TV ČJ OV RV
Středa AJ/AJ F M ČJ VV VV
Čtvrtek M ČJ Z AJ/AJ TV D
Pátek F HV INF AJ/AJ