Zaměstnanci

Vedení školy
PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum ředitel školy  
Jitka Podivínská zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku a provoz  
Mgr. Jana Raiskubová zástupkyně ředitele školy  
První stupeň
1.A Mgr. Pavla Dokládalová  
1.B Mgr. Jana Vláčilová  
1.C Mgr. Ivana Weissová  
2.A Mgr. Ivana Fořtová  
2.B Mgr. Petra Vévodová  
3.A Mgr. Petra Blahová  
3.B Mgr. Sabina Kopecká  
4.A Mgr. Marie Kaňáková koordinátorka 1. stupně ZŠ a ŠVP  
4.B Mgr. Tereza Heřmanská  
5.A Mgr. Marta Weissová  
5.B Mgr. Ester Rážová  
Druhý stupeň
6.A Mgr. Iva Dostálová Sekaninová  
6.B Mgr. Ilona Táborská  
7.A Mgr. Adam Burďák  
7.B Mgr. Martin Stodůlka  
8.A Mgr. Pavel Dřímal  
8.B Mgr. Lucie Pavlíčková  
9.A Mgr. Kateřina Jechová  
9.B Mgr. Erik Vilímec  
Mgr. Jiří Boháček školní metodik prevence  
Mgr. Eva Ehlerová ICT správce, koordinátorka 2. stupně ZŠ  
Mgr. Johana Hřivnová  
Mgr. Marie Hučínová výchovná poradkyně  
Mgr. Ivana Kubicová  
Mgr. Lenka Kundrumová  
Školní družina
Bc. Zuzana Bartošková  
Mgr. Klára Goldstein  
Bc. Ludmila Kundrumová  
Anna Macková  
Jana Mičová vedoucí vychovatelka ŠD  
Bc. Monika Skálová  
Mgr. Vlasta Vysoudilová  
Správní zaměstnanci
Lenka Kadlíčková pracovnice provozu školní výdejny stravy
Kateřina Keretsmanová pracovnice provozu školní výdejny stravy
Pavlína Křížková uklízečka
Emília Pazderová uklízečka
Milan Zapletal školník
Správa hřiště
Milan Hamrla
Vladimír Žák