Zaměstnanci

Vedení školy
PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum ředitel školy  
Jitka Podivínská zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku a provoz  
Mgr. Jana Raiskubová zástupkyně ředitele školy  
První stupeň
1.A Mgr. Ivana Fořtová  
1.B Mgr. Petra Vévodová  
1.C Mgr. Ivana Weissová  
2.A Mgr. Petra Blahová  
2.B Mgr. Sabina Kopecká  
3.A Mgr. Marie Kaňáková koordinátorka 1. stupně ZŠ a ŠVP  
3.B Mgr. Tereza Heřmanská  
4.A Mgr. Marta Weissová  
4.B Mgr. Hana Schafferová  
5.A Mgr. Veronika Ivánková  
5.B Mgr. Jana Vláčilová  
Druhý stupeň
6.A Mgr. Adam Burďák  
6.B Mgr. Martin Stodůlka  
7.A Mgr. Lucie Řehulková  
7.B Mgr. Roman Kucsa  
8.A Mgr. Kateřina Jechová  
8.B Mgr. Erik Vilímec  
9.A Mgr. Ilona Táborská  
9.B Mgr. Iva Dostálová Sekaninová  
Mgr. Jiří Boháček školní metodik prevence  
Mgr. Pavel Dřímal  
Mgr. Eva Ehlerová ICT správce, koordinátorka 2. stupně ZŠ  
Mgr. Marie Hučínová výchovná poradkyně  
Mgr. Ivana Kubicová  
Mgr. Lenka Kundrumová  
Školní družina
Bc. Zuzana Janatová  
Bc. Denisa Lukačková  
Anna Macková  
Jana Mičová vedoucí vychovatelka ŠD  
Mgr. Kateřina Pocklanová  
Bc. Monika Skálová  
Mgr. Vlasta Vysoudilová  
Správní zaměstnanci
Lenka Kadlíčková pracovnice provozu školní výdejny stravy
Kateřina Keretsmanová pracovnice provozu školní výdejny stravy
Pavlína Křížková uklízečka
Emília Pazderová uklízečka
Milan Zapletal školník
Správa hřiště
Milan Hamrla
Vladimír Žák

Co bude?

30. 6. 2021

Vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku

1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

Hlavní prázdniny