ESF OP VK - EU peníze školám

SADA ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBOR TÉMATICKÁ OBLAST JMÉNO, PŘÍJMENÍ
1 7. Matematika Číslo a proměnná Eva Ehlerová
2 7. Matematika Geometrie v rovině a prostoru Eva Ehlerová
3 9. Český jazyk Slovní zásoba Petra Doskočilová
4 4. Matematika Geometrie v rovině a prostoru Lenka Panglová
5 4. Český jazyk Stavba slova, význam slova Lenka Panglová
6 8. Fyzika Energie František Kubíček
7 9. Matematika Číslo a proměnná Ivana Kubicová
8 9. Matematika Geometrie v rovině a prostoru Ivana Kubicová
9 8. Německý jazyk Konverzační témata Kateřina Jechová
10 4. Anglický jazyk Elementární gramatické jevy Pavlína Repová
11 4. Přírodověda Živá příroda Pavlína Repová
12 8. Zeměpis Státy Evropy Eva Hájková
13 5. Anglický jazyk Elementární gramatické jevy Miroslava Janů
14 5. Český jazyk Tvarosloví Miroslava Janů
15 5. Vlastivěda Česká republika a sousední státy Romana Parobková
16 3. Prvouka Živá příroda Romana Placková
17 3. Český jazyk Vyjmenovaná slova Romana Placková
18 6. Fyzika Fyzikální veličiny František Kubíček
19 7. Přírodopis Biologie živočichů Miluše Zatloukalová
20 6. Přírodopis Biologie živočichů Miluše Zatloukalová
21 6. Anglický jazyk Konverzační témata Erik Vilímec
22 8. Matematika Číslo a proměnná Eva Ehlerová
23 8. Matematika Geometrie v rovině a prostoru Eva Ehlerová
24 6. Anglický jazyk Gramatické jevy Petra Doskočilová
25 6. Český jazyk Tvarosloví Petra Doskočilová
26 5. Přírodověda Ochrana člověka a přírody Lenka Panglová
27 7. Anglický jazyk Gramatické jevy Lenka Panglová
28 7. Přírodopis Biologie rostlin Miluše Zatloukalová
29 8. Chemie Anorganická chemie Miluše Zatloukalová
30 8. Anglický jazyk Gramatické jevy Erik Vilímec
31 9. Anglický jazyk Konverzační témata Erik Vilímec
32 9. Německý jazyk Konverzační témata Kateřina Jechová
33 7. Německý jazyk Konverzační témata Kateřina Jechová
34 3. Prvouka Svět kolem nás Miroslava Janů
35 4. Vlastivěda České dějiny 1 Andrea Justová
36 9. Český jazyk Literatura 19. a 20. století Johana Hřivnová
37 4. Český jazyk Tvarosloví Romana Placková
38 5. Matematika Číslo a početní operace Pavla Repová
39 6. Matematika Geometrie v rovině a prostoru Ivana Kubicová
40 7. Zeměpis Regiony světa Eva Hájková
41 5. Vlastivěda České dějiny 2 Marie Švandová
42 5. Anglický jazyk 5. Pavla Repová

Co bude?

25. 6. 2024

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků ve školní jídelně v 15:30

28. 6. 2024

Vysvědčení

29. 6. 2024 - 1. 9. 2024

Hlavní prázdniny