Český jazyk - Tvarosloví

Sada: 14

Autor: Miroslava Janů

Označení Vzdělávací materiál Metodický list
14.01 Slovní druhy Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.02 Skloňování podstatných jmen Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.03 Vzory rodu mužského Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.04 Vzory rodu ženského Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.05 Vzory rodu středního Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.06 Přídavná jména 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.07 Přídavná jména 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.08 Druhy a vzory přídavných jmen 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.09 Druhy a vzory přídavných jmen 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.10 Stupňování přídavných jmen Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.11 Zájmena 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.12 Zájmena 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.13 Číslovky 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.14 Číslovky 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.15 Slovesa 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.16 Slovesa 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.17 Slovesný způsob 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.18 Slovesný způsob 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.19 Shoda přísudku s podmětem Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
14.20 Práce s textem (opakování) Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf

Co bude?

29. 6. 2024 - 1. 9. 2024

Hlavní prázdniny

Co bude k obědu?