Anglický jazyk - Elementární gramatické jevy

Sada: 13

Autor: Miroslava Janů

Označení Vzdělávací materiál Metodický list
13.01 Neurčitý člen a/an Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.02 Rozkazovací způsob Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.03 Množné číslo, vazba There is – are 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.04 Množné číslo, vazba There is – are 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.05 Sloveso TO BE 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.06 Sloveso TO BE 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.07 Přivlastňování 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.08 Přivlastňování 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.09 Sloveso TO BE – otázka, krátká odpověď Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.10 Sloveso HAVE GOT 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.11 Sloveso HAVE GOT 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.12 Čas 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.13 Čas 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.14 Přítomný čas prostý 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.15 Přítomný čas prostý 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.16 Předložky místa 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.17 Předložky místa 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.18 Sloveso CAN 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.19 Sloveso CAN 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
13.20 Popis osoby Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf

Co bude?

29. 6. 2024 - 1. 9. 2024

Hlavní prázdniny

Co bude k obědu?