Matematika - Číslo a početní operace

Sada: 38

Autor: Pavla Repová

Označení Vzdělávací materiál Metodický list
38.01 Procvičujeme sčítání a odčítání 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.02 Procvičujeme sčítání a odčítání 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.03 Procvičujeme násobení a dělení 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.04 Procvičujeme násobení a dělení 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.05 Jednotky délky, hmotnosti a času 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.06 Jednotky délky, hmotnosti a času 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.07 Římské číslice 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.08 Římské číslice 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.09 Zlomky 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.10 Zlomky 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.11 Dělení přirozených čísel 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.12 Dělení přirozených čísel 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.13 Desetinná čísla 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.14 Desetinná čísla 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.15 Sčítání a odčítání desetinných čísel 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.16 Sčítání a odčítání desetinných čísel 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.17 Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.18 Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.19 Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
38.20 Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným číslem 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf

Co bude?

28. 9. 2020

Den české státnosti

28. 10. 2020

Den vzniku samostatného Československého státu

29. 10. 2020 - 30. 10. 2020

Podzimní prázdniny