Matematika - Číslo a proměnná

Sada: 1

Autor: Eva Ehlerová

Označení Vzdělávací materiál Metodický list
01.01 Zlomky – základní pojmy, rozšiřování, krácení 1 Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.02 Zlomky - základní pojmy, rozšiřování, krácení 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.03 Zlomky – porovnávání zlomků, smíšené číslo 1 Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.04 Zlomky – porovnávání zlomků, smíšené číslo 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.05 Zlomky – sčítání, odčítání zlomků 1 Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.06 Zlomky – sčítání, odčítání 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.07 Zlomky – násobení, dělení zlomků 1 Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.08 Zlomky – násobení, dělení 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.09 Poměr Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.10 Změna čísla v poměru, měřítko mapy Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.11 Postupný poměr Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.12 Poměr – test Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.13 Celá čísla – znázornění, absolutní hodnota 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.14 Celá čísla – znázornění, absolutní hodnota 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .docx Soubor typu .pdf
01.15 Celá čísla – sčítání, odčítání 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.16 Celá čísla – sčítání, odčítání 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .docx Soubor typu .pdf
01.17 Celá čísla – násobení, dělení 1 Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
01.18 Celá čísla – násobení, dělení 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .docx Soubor typu .pdf
01.19 Celá čísla – test Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .docx Soubor typu .pdf
01.20 Racionální čísla – test Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .docx Soubor typu .pdf

Co bude?

29. 6. 2024 - 1. 9. 2024

Hlavní prázdniny

Co bude k obědu?