Prvouka - Svět kolem nás

Sada: 34

Autor: Miroslava Janů

Označení Vzdělávací materiál Metodický list
34.01 Dopravní značky 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.02 Dopravní značky 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.03 Krajina kolem nás 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.04 Krajina kolem nás 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.05 Naše vlast 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.06 Naše vlast 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.07 Orientace v čase 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.08 Orientace v čase 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.09 Látky a jejich vlastnosti 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.10 Látky a jejich vlastnosti 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.11 Vzduch 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.12 Vzduch 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.13 Voda 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.14 Voda 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.15 Půda 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.16 Půda 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.17 Horniny a nerosty 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.18 Horniny a nerosty 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.19 Živá a neživá příroda 1 Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
34.20 Živá a neživá příroda 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf

Co bude?

29. 2. 2024

Dětský maškarní bál od 15:00 - 17:00

4. 3. 2024 - 10. 3. 2024

Jarní prázdniny

14. 3. 2024

Odpoledne otevřených dveří od 15 do 17 hodin