Český jazyk - Tvarosloví

Sada: 25

Autor: Petra Doskočilová

Označení Vzdělávací materiál Metodický list
25.01 Slovní druhy 1 Soubor typu .ppt Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.02 Slovní druhy 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.03 Mluvnické kategorie podstatných jmen Soubor typu .ppt Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.04 Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.05 Podstatná jména obecná a vlastní Soubor typu .ppt Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.06 Nepravidelnosti podstatných jmen 1 Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.07 Nepravidelnosti podstatných jmen 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.08 Druhy přídavných jmen 1 Soubor typu .ppt Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.09 Druhy přídavných jmen 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.10 Stupňování přídavných jmen 1 Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.11 Stupňování přídavných jmen 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.12 Souhrnné opakování 1 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.13 Zájmena 1 Soubor typu .ppt Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.14 Zájmena 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.15 Číslovky 1 Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.16 Číslovky 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.17 Souhrnné opakování 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.18 Slovesa 1 Soubor typu .ppt Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.19 Slovesa 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
25.20 Souhrnné opakování 3 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf

Co bude?

29. 6. 2024 - 1. 9. 2024

Hlavní prázdniny

Co bude k obědu?