Matematika - Číslo a proměnná

Sada: 7

Autor: Ivana Kubicová

Označení Vzdělávací materiál Metodický list
07.01 Úpravy mnohočlenů - shrnutí Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.02 Lomené výrazy – podmínky řešitelnosti 1 Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.03 Lomené výrazy – podmínky řešitelnosti 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.04 Lomené výrazy – krácení a rozšiřování Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.05 Lomené výrazy – sčítání a odčítání Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.06 Lomené výrazy – sčítání Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.07 Lomené výrazy – odčítání Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.08 Lomené výrazy – násobení a dělení 1 Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.09 Lomené výrazy – násobení a dělení 2 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.10 Složený lomený výraz Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.11 Lomené výrazy - test Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.12 Rovnice – opakování Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.13 Sestavení rovnic – opakování Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.14 Rovnice s neznámou ve jmenovateli 1 Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.15 Rovnice s neznámou ve jmenovateli 2 Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.16 Soustavy rovnic – dosazovací metoda Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.17 Soustavy rovnic – sčítací metoda Soubor typu .pptx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.18 Soustavy rovnic Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.19 Soustavy rovnic – slovní úlohy Soubor typu .docx Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
07.20 Slovní úlohy - test ACTIVote Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf

Co bude?

29. 2. 2024

Dětský maškarní bál od 15:00 - 17:00

4. 3. 2024 - 10. 3. 2024

Jarní prázdniny

14. 3. 2024

Odpoledne otevřených dveří od 15 do 17 hodin