Matematika - Geometrie v rovině a prostoru

Sada: 4

Autor: Lenka Panglová

Označení Vzdělávací materiál Metodický list
04.01 Rovnoběžky Soubor typu .flp Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.02 Přímky kolmé Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.03 Rýsování kolmic a rovnoběžek Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.04 Pravoúhlý trojúhelník Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.05 Kružnice Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.06 Obdélník, čtverec Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.07 Obvod trojúhelníku Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.08 Rýsování obdélníku a čtverce Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.09 Jednotky Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.10 Souměrnost Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.11 Útvary souměrné podle osy Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.12 Rovnoběžníky Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.13 Rýsování rovnoběžníků Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.14 Obsah čtverce Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.15 Obsah obdélníku Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.16 Grafický součet úseček Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.17 Grafický rozdíl úseček Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.18 Krychle Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.19 Kvádr Soubor typu .flipchart Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf
04.20 Souhrnné opakování Soubor typu .doc Soubor typu .pdf Soubor typu .doc Soubor typu .pdf

Co bude?

10. 6. 2024

Třídní schůzky v 17 hodin

21. 6. 2024

Oborový den

28. 6. 2024

Vysvědčení