Třída 6.B

123456789
Pondělí D AJ/AJ ČJ M F
Úterý M Z ČJ OV TV
Středa M AJ/AJ VV VV F HV
Čtvrtek ČJ D AJ/AJ RV TV
Pátek AJ/AJ M ČJ Z INF