Třída 9.B

123456789
Pondělí F NJ M VV AJ RV TV
Úterý ČJ M CH OV D
Středa M ČJ Z AJ CH HV
Čtvrtek TV NJ ČJ AJ INF
Pátek M Z ČJ F AJ D