100 anglických knížek pro naše žáky

V rámci projektu na podporu rozvoje čtenářských dovedností v anglickém jazyce se nám podařilo zvítězit v projektu, který každoročně připravuje nakladatelství Macmillan a do kterého se mohou zapojit školy z celé České republiky. V posledním ročníku této soutěže se podařilo zvítězit právě naší škole, a proto jsme mohli převzít z rukou paní Evy Kachyňové, zástupkyně nakladatelství Macmillan, krásnou cenu - 100 knížek v angličtině. Knihy psané anglicky jsou různých úrovní od začátečníků až po pokročilé. Děti knížky s radostí převzaly a slavnostně zařadily do naší anglické knihovničky, která tak pomalu nabývá na objemu a nabízí všem žákům možnost rozvíjet své čtenářské dovednosti, a hlavně smysluplně využít volný čas o přestávkách. Přejeme dětem hezké počtení! Keep reading!