Akce v roce 2021/2022

24. 6. 2022

Vyznání růžím

V pátek dne 24. června 2022 jsme s dětmi odpoledne ve školní družince uspořádali poslední akci mimo areál naší školy a navštívili jsme s…

23. 6. 2022

Projektový den – DEN ZDRAVÍ

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 proběhl na naší škole Den zdraví. Den byl rozdělen do dvou hlavních částí. První část – fyzické zdraví – probíhala ve škole…

22. 6. 2022

Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc

Již pravidelně se naše školní družina účastní soutěže pořádané při nadaci Bezpečná Olomouc. V letošní roce měly děti za úkol výtvarně…

21. 6. 2022

Děti ke Dni Země

Je již tradicí, že si s koncem školního roku připomínáme náš společný domov – naši planetu Zemi – a proto v úterý 21. června proběhl na…

21. 6. 2022

Léto, Léto...

Pomalu, ale jistě se v naší školní družině rodí tradice výstav pod širým nebem. Po vzoru podzimní výstavy na hřišti otevřené pro návštěvníky –…

19. 6. 2022

Fotbalový turnaj na dětském dni Tabulového vrchu 2022

Dne 19. 6. se naše škola zúčastnila turnaje v malé kopané na dětském dni Tabulového vrchu. Hrály tyto týmy: ZŠ Tererova, ZŠ Stupkova a naše ZŠ…

17. 6. 2022

Projektový den – Naše město

V pátek 17. června 2022 se žáci naší školy zapojili do oborové dne Naše město. Tento projektový den má žáky postupně seznámit s historií, kulturou a…

16. 6. 2022

Zkoumáme atmosféru

Žáci 7. ročníku v rámci fyziky zkoumali atmosféru naší Země. Využili k tomu digitální tlakoměry, mobilní telefony a své nohy. Tlakoměry…

15. 6. 2022

Výlet a terénní cvičení sedmáků

Také žáci sedmého ročníku se po covidové pauze konečně vypravili na školní výlet. Jelikož už v tomto školním roce absolvovali lyžařský výcvik i…

10. 6. 2022

Sázíme nové keře

Dne 10. 6. žáci třídy 8. A v rámci pracovních činností sázeli nové keře před budovu naší školy. Práce nebyla snadná, protože nejprve bylo nutné…

9. 6. 2022

Badatelé

Ve čtvrtek 9. června od 17,00 probíhalo online setkání žáků – dobrovolníků – v rámci distančního projektu Badatelé. Žáci během druhého pololetí…

7. 6. 2022

Školní výlet třídy 6.A a 6. B

V úterý 7. června odjely na školní výlet konečně i naše dvě šesté třídy. Jejich cílem bylo město Brno. Cesta autobusem rychle uběhla a zanedlouho…

3. 6. 2022

Oborový den - DEN ČTENÁŘSTVÍ

V pátek 3. června se na naší škole uskutečnila jedna malá premiéra, a sice oborový den - DEN ČTENÁŘSTVÍ. Není tajemstvím, že u nás přikládáme…

2. 6. 2022

Den dětí

Den dětí je zažitým dnem plným her, soutěží a sladkostí. Nejinak tomu bylo i v naší školní družině. Paní vychovatelky připravily na školním…

2. 6. 2022

Školní výlet třídy 8. A, 8. B

Ve dnech 1.- 2. 6. 2022 jsme s osmými ročníky jeli na školní výlet do CHKO Jeseníky. Cílem byla Ostružná-Petříkov, kde jsme měli v penzionu…

31. 5. 2022

Orientační závod na školním hřišti

Orientační závod se nemusí konat pouze v přírodě, ale lze jej zvládnout s lehkostí i na školním hřišti, zvláště na takovém, jaké právě naše…

31. 5. 2022

Jak nám chutná v naší školní jídelně – výdejně? Květen.

I v měsíci květnu probíhala v naší školní jídelně – výdejně anketa Jak nám chutnají školní obědy? Žáci, ale i zaměstnanci školy, pravidelně…

27. 5. 2022

Sběr starého papíru

Ve dnech 23. až 27. května 2022 proběhl na naší škole sběr starého papíru. Soutěžilo se mezi třídami i jednotlivci o nejlepšího sběrače. Zapojili se…

26. 5. 2022

Výlet ZOO Lešná

Ve čtvrtek 26. května odjeli naši třeťáci na školní výlet do ZOO Lešná. Cesta autobusem uběhla velmi rychle a zanedlouho jsme se ocitli v …

25. 5. 2022

Školní výlet tříd 9. ročníku

Ve středu dne 25. května 2022 se žáci 9. ročníku vypravili na dlouho očekávaný a vytoužený školní výlet. Jako cíl cesty byl zvolen Areál Skiland…

19. 5. 2022

Den expertů 1. A

Nádherný hudební den byl v podstatě korunovací našeho měsíčního projektu v hudební výchově s mezioborovým vztahy čtení- matematika - prvouka -…

19. 5. 2022

Den expertů 1. C

Ve čtvrtek 19. května se zdi Svatebního salonu Elsa nestačily divit. V interiéru se sešli adepti na budoucí ženichy a nevěsty. Prvňáčci se díky…

19. 5. 2022

Den expertů 2. B

Dne 19. 5. děti z 2. B navštívily prostory knihovny UP. Exkurze byla zaměřená na seznámení dětí s knihovnickou profesí a s prostředím této…

19. 5. 2022

Den expertů 3. A

Poprvé měly děti ze 3. A možnost zažít Den expertů. Žáci zavítali do prostředí rádia Haná, kde měly jedinečnou příležitost se seznámit a nakouknout…

19. 5. 2022

Den expertů 3. B

19. května na Den expertů odvezl autobus děti z třídy 3. B do Sportovně střeleckého areálu v Jívové. Děti si tak užily nádherného počasí…

19. 5. 2022

Den expertů 4. A

V tento den navštívili žáci 4. A depozitář Státní vědecké knihovny v Olomouci – knihařskou a restaurátorskou dílnu. Nahlédli do míst, kde…

19. 5. 2022

Den expertů 4. B

Žáci 4. B se v rámci Dne expertů vydali do hotelu Flora.  Nejdříve si s paní Čechákovou povídali o tom, jaká povolání v hotelu…

19. 5. 2022

Den expertů 5. A

Den expertů jsme s třídou 5.A absolvovali na Okresním soudě v Olomouci a na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.    …

19. 5. 2022

Den expertů 5. B

Žáci 5.B se dne 19. 5. podívali, v rámci akce Den expertů, do FNOL. Zde navštívili potrubní poštu a lékárnu FNOL. Potrubní pošta…

19. 5. 2022

Den expertů 6. A

Žáky 6. A navštívila ve škole Mgr. Zdenka Koutecká – zaměstnankyně Okresního soudu v Olomouci. Představila nám svoji profesi, druhy soudů,…

19. 5. 2022

Den expertů 6. B

Ve čtvrtek 19. května jsme nadšeně mířili vstříc městu Vyškov, kde na nás čekal báječný a pestrý program pro Den expertů. Ve Vyškově sídlí firma…

19. 5. 2022

Den expertů 7. A

Žáci třídy 7. A měli návštěvu z firmy Železo Hranice, kde nám rodiče představili, jak funguje velkoobchod se železem, od výroby až po…

19. 5. 2022

Den expertů 7. B

V 7. B jsme se v rámci Dne expertů nejdříve vypravili na staveniště za doprovodu stavbyvedoucího Martina Vybírala. Seznámil nás se svou…

19. 5. 2022

Den expertů 8. A

Po delší pauze měli žáci třídy 8. A opět možnost nakouknout do pracovního života, neboť na naší škole proběhl dne 19. května oborový den „Den…

19. 5. 2022

Den expertů 8. B

Ve čtvrtek 19. 5. 2022 jsme s třídou 8. B navštívili Střední školu, základní školu a mateřskou školu pro sluchově postižené. Milou průvodkyni…

19. 5. 2022

Den expertů 9. A

Ve čtvrtek dne 19. května 2022 se dveře naší školy otevřely další spolupráci s rodiči našich žáků, neboť se po delší pauze opět uskutečnil…

19. 5. 2022

Den expertů 9. B

Na Den expertů jsme zavítali na Andrův stadion fotbalového klubu SK Sigma Olomouc, a.s. Pan Dušan Romanovský je vedoucím technickým pracovníkem…

18. 5. 2022

Robotika v 8. ročníku

Naši žáci se od letošního školního roku vzdělávají podle revidovaného vzdělávacího programu v oblasti informatiky. Kromě toho, že už zvládají…

17. 5. 2022

Archeoskanzen Modrá a poutní místo Velehrad

Ve středu 17. 5. 2022 se třídy 7. A a 7. B vydaly na dějepisnou výpravu do 9. století - do doby Velké Moravy. Cílem byl archeoskanzen Modrá nedaleko…

17. 5. 2022

Sbírkové skleníky

Děti ze školní družiny se dnes vydaly na prohlídku sbírkových skleníků Flora Olomouc. V nejstarším a největším palmovém skleníku obdivovaly…

12. 5. 2022

Den rodin

Jsou dny, které si ve školní družině připomínáme pravidelně a prožíváme je s radostí. Jedním z nich je právě DEN RODIN. Počasí nám přálo,…

12. 5. 2022

Project Explore na Mozartce!

Od příštího školního roku zahajujeme výuku angličtiny na naší škole s nejnovější řadou učebnic Project Explore! Minulý týden ve čtvrtek nás…

10. 5. 2022

Vyhodnocení Zeměpisné olympiády

I letos se naši žáci zapojili do okresního kola Zeměpisné olympiády. Máme velkou radost, že hned čtyři z nich se stali úspěšnými řešiteli…

9. 5. 2022

Souboj čtenářů

V pondělí 9. května se žáci šestých tříd zúčastnili soutěžního klání s názvem Souboj čtenářů. Na tu se naši žáci připravovali již od února,…

4. 5. 2022

Jak nám chutná v naší školní jídelně – výdejně?

I v měsíci dubnu probíhala v naší školní jídelně – výdejně anketa Jak nám chutnají školní obědy? Žáci, ale i zaměstnanci školy, pravidelně…

4. 5. 2022

Taška pro maminku

Den matek se slaví na mnoha místech po celém světě. V České republice si jej pravidelně připomínáme vždy druhou květnovou neděli, v tomto…

2. 5. 2022

Připomněli jsme si význam státních svátků

Sotva jsme oslavili Velikonoce a už jsou zde další státní svátky. Ty sice připadají v tomto roce na neděli, nepochybujeme však o tom, že děti…

22. 4. 2022

Oborový den matematiky – MATEMATICKÁ LOGIKA

Další čtvrtletí školního roku jsme v pátek 22. 4. opět uzavřeli oborovým dnem, tentokráte věnovanému MATEMATICE. Celé dopoledne strávily děti…

13. 4. 2022

Veselé Velikonoce

Předvelikonoční období jsme si v letošním roce ve školní družině konečně opravdu moc užili. Děti měly na tento zkrácený týden připravené různé…

7. 4. 2022

Hry našich babiček

Babičky nám mnohokrát vyprávěly, jaké to bylo, když byly malé, jaké tehdy lidé dodržovali zvyky, a také jaké hry si s kamarády venku hrály. …

1. 4. 2022 - 2. 4. 2022

Zápis budoucích prvňáčků

V pátek prvního a v sobotu druhého dubna 2022 se konal v naší škole zápis budoucích prvňáčků. Letos přišlo k zápisu celkem 73 dětí. Přijali jsme 53…

31. 3. 2022

Odpoledne otevřených dveří

Ve čtvrtek 31. března 2022 se po tříleté odmlce opět otevřely dveře naší školy široké veřejnosti. Odpoledne otevřených dveří je událost, kdy se naše…

25. 3. 2022

Příprava pokrmu

Žáci pátých tříd svou výuku pracovních činností pojali tentokrát úplně jinak. Náplní jejich hodiny byla zdravá výživa a příprava jednoduchého pokrmu.…

24. 3. 2022

Den poezie

Poezie ze světa nezmizela, stále žije. Téměř všechny děti ve školní družině přednesly přes 100 různých básní. V rámci Mezinárodního dne poezie…

18. 3. 2022

LVVZ 2022

Ve dnech 13. 3. 2022 – 18. 3. 2022 naše ZŠ Olomouc, Mozartova 48 pořádala lyžařský kurz, na kterém bylo 39 našich žáků + šest vedoucích. Vedoucí…

16. 3. 2022

Vybíjená

Ve středu dne 16. března 2022 se naše školní tělocvična stala centrálním stadionem turnaje ve vybíjené. Zápolili všichni – děvčata i chlapci - s…

15. 3. 2022

Jak nám chutná v naší školní jídelně – výdejně?

Je již pravidlem, že naši žáci hned po dojedení oběda neodchází domů či na odpolední vyučování. V naší školní jídelně – výdejně probíhá…

15. 3. 2022

Den mláďat

Dnešní den se nesl ve znamení mláďátek. Po úvodní rozpravě a hádankách na rozehřátí se děti dozvěděly pár zajímavostí o mláďatech, například, že…

15. 3. 2022

Knihopošta – vyhodnocení

Naše děti v ŠD se zúčastnily přehlídky pořádané dětským oddělením KMOL. Název Knihopošta napovídá, že děti psaly nebo malovaly dopis svému…

9. 3. 2022

Čaj nejen o páté

Čaj se v průběhu let stal neodmyslitelnou součástí většiny domácností. S ranním čajem se probouzíme, během dne nás může osvěžit a večer…

3. 3. 2022

Herní odpoledne – Ovečky a vlci

Říká se, že kdo si hraje, nezlobí. Věděli to už dávno naši předkové a víme to i ve školní družině. Hrajeme hry moderní, ale vracíme i ke hrám našich…

14. 2. 2022

Svátek sv. Valentýna

Na svátek sv. Valentýna jsme se v naší školní družině připravovali celý týden. Četli jsme si a povídali o historii dnešního svátku zamilovaných,…

10. 2. 2022

Zimní olympijské hry

Zimní olympijské hry se letos nekonaly pouze v Pekingu, ale také u nás. 197 dětí ze školní družiny zápolilo v soutěžních disciplínách během čtyři dní…

3. 2. 2022

Knihopošta

Napadlo vás někdy napsat dopis svému hrdinovi, s nímž trávíte spoustu času ve světě fantazie? Protože naše děti jsou velcí čtenáři a mají…

28. 1. 2022

Učíme v souvislostech – tandemová výuka

Na naší škole učíme v souvislostech napříč všemi předměty a rozvíjíme tím klíčové kompetence našich žáků. Co to však u nás znamená učit v …

28. 1. 2022

Floristika ve škole

Naši žáci druhého stupně se v rámci pracovních činností nevěnují jen práci s technickými materiály, přípravě pokrmů a volbě povolání, ale také…

27. 1. 2022

Mozartovský slavík

Pro pojmenování naší akce jsme si upravili název oblíbené ankety popularity českých zpěváku Český slavík. Náš Mozartovský slavík je ale přehlídka…

21. 1. 2022

THE DAY OF BRITISH AND AMERICAN ENGLISH

Po dvouleté odmlce jsme opět uspořádali oborový den s angličtinou, který se letos zaměřil na rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou a to…

21. 1. 2022

Člověk a robot

Týden od 17. do 21. ledna patřil v naší školní družině robotům. Povídali jsme si o tom, jak vlastně slovo robot vzniklo, jaké roboty známe z…

19. 1. 2022

Zeměpisná olympiáda

V úterý 19. ledna se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. Tradiční soutěž probíhala tento rok netradičně online, jelikož jsme školou…

18. 1. 2022

Biologická olympiáda

Dvě lednová úterní odpoledne patřila žákům dobrovolníkům, kteří se rozhodli utkat na poli Biologické olympiády. Ta se letos nesla v duchu *Jak…

18. 1. 2022

Měření radiace

Jedním z nově zakoupených měřidel pro výuku přírodovědných předmětů je čidlo radiace, které poprvé využili žáci 9. ročníku v hodině fyziky…

13. 1. 2022

Česká dáma

DÁMA – s touto strategickou společenskou hrou se snad setkal už každý. Má mnoho variant. My jsme se ve školní družině tentokrát zaměřili hlavně…

6. 1. 2022

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM …

Dnešní den se nesl ve znamení Tří králů, který si vzal pod křídlo kroužek Mozartík. Tři králové spolu se svými pomocnicemi obešli s vinšováním…

3. 1. 2022

Připomínka obnovy samostatného českého státu

Nový rok jsme v hodinách dějepisu, vlastivědy a prvouky zahájili připomínkou státního svátku, který dětem splynul s vánočními prázdninami.…

21. 12. 2021

Vánoční nadílka ve školní družině

Ježíšek si určitě přečetl dopisy dětí ze školní družiny, protože v úterý 21. prosince u nás opravdu byl. Nadělil dětem spoustu dárečků v podobě…

21. 12. 2021

Vánoční dílny

Magické datum 21. 12. 2021 všem dětem naší školy přineslo netradiční výukové dopoledne. Žákům byly přichystány Vánoční dílny, ve kterých se dozvěděli…

16. 12. 2021

Adventní SUDOKU

V předvánočním čase jsme ve školní družině opět uspořádali zábavné odpoledne v luštění sudoku. Začali jsem jednoduchými magickými čtverci s…

14. 12. 2021

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V NĚMECKÉM JAZYCE 2021/2022

Der deutsche Wettbewerb 2021/2022 V úterý dne 14. 12. 2021 proběhla na naší škole již tradiční konverzační soutěž v německém jazyce. Soutěž…

14. 12. 2021

Vánoční pětiboj

V úterý se tělocvična naší školy proměnila v jedno obrovské kolbiště, aby všechny děti z naší školní družinky mohly zápolit v disciplínách Vánočního…

3. 12. 2021

Mikulášská nadílka v naší škole

V pátek 3. 12. 2021 k nám do školy zavítal Mikuláš se spoustou krásných andílků a chybět nemohli samozřejmě ani čerti. Tato akce se stala již…

3. 12. 2021

Dopis Ježíškovi

Každý rok děti ze ŠD píšou dopis Ježíškovi, letošní rok samozřejmě nebyl výjimkou. Někteří žáci Ježíškovi napsali, co si do družiny přejí nového,…

1. 12. 2021

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2021 – 2022

Po nevyžádané přestávce v loňském školním roce se na naši školu v období prvního adventu vrátila oblíbená konverzační soutěž v …

1. 12. 2021

Adventní čtení

Psst! Advent znamená ztišení, a to platí u adventního čtení dvojnásob. V příjemném prostředí jsme si pověděli a ukázali něco ze starých a méně…

22. 11. 2021

Nejkrásnější jablíčko

Jeden listopadový týden už tradičně patří ve školní družině jablíčkům. Stejně tak tomu bylo i letos. V jednotlivých odděleních jsme četli a…

19. 11. 2021

Oborový den přírodovědných předmětů

V pátek 19. listopadu se naši žáci stali malými vědci, na naší škole se totiž konal dlouho připravovaný oborový den přírodovědných předmětů u…

18. 11. 2021

Beseda s Jankem Ledeckým

Ve čtvrtek 18. listopadu jsme v naší škole přivítali zpěváka, kytaristu a skladatele Janka Ledeckého. Ten přijel dětem představit svou knihu…

16. 11. 2021

Drakiáda

V úterý se na školním hřišti konala naše tradiční družinová DRAKIÁDA, tentokrát jsme ji spojili také s výtvarnou soutěží. Téma nemohlo být…

16. 11. 2021

Připomněli jsme si význam státních svátků

V hodinách dějepisu, vlastivědy a prvouky jsme si již tradičně připomínali význam nastávajících státních svátků. Na konci října jsme se s …

12. 11. 2021

Pojmenuj vánoční strom

Statutární město Olomouc vyhlásilo letos již 16. ročník tradiční soutěže POJMENUJ VÁNOČNÍ STROM. Každoročně jsou naše děti účastníky tohoto klání,…

10. 11. 2021

Rozprávka

Rozprávka, rozprávka, ta je stále živá, ta vo svojom nutri kus pravdy skrývá……. Tímto úvodem z hudební pohádky začalo naše povídání v Knihovně…

10. 11. 2021

Návštěva KTIV

Ve středu 10. listopadu navštívili žáci třídy 6. A se svojí třídní učitelkou KTIV Univerzity Palackého v Olomouci. Co znamená zkratka KTIV?…

4. 11. 2021

Pekelně se soustřeď!

Víte, že název karetní hry pexeso vznikl právě z těchto slov PEKelně SE SOustřeď? Děti ze školní družiny to ví a opravdu se ve čtvrtek v …

2. 11. 2021

Školní kolo Pythagoriády

Ve středu 2. listopadu 2021 se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“. Soutěže se zúčastnili žáci 6. – 9.…

26. 10. 2021

Galerie pod širým nebem

Poslední odpoledne před podzimními prázdninami jsme ve školní družině strávili pod širým nebem. Konala se výstava výtvarných prací, které děti pomocí…

25. 10. 2021

Den stromů

Dnes jsme si v naší školní družině připomněli Den stromů. A jak lépe takový den oslavit, než se za stromy vypravit na vycházku do Smetanových…

19. 10. 2021

Rozkvetlé památky

Nádhera starobylé architektury se v Olomouci propojila s krásou a svěžestí květinových aranžmá. A to díky projektu Rozkvetlé památky. Děti ze školní…

18. 10. 2021

Skupinové poradenství na Úřadu práce v Olomouci pro žáky 9. ročníku

V podělí 18. října a v úterý 19. října 2021 se žáci 9.A a 9.B třídy zúčastnili skupinového poradenství zaměřeného na volbu střední školy.…

15. 10. 2021

Naši žáci řeší Logickou olympiádu

V průběhu záři jsme informovali rodiče i naše žáky o možnosti zúčastnit se Logické olympiády. Máme velkou radost, že se z naší školy do…

14. 10. 2021

Puntíkový den

Tento den byl ve znamení puntíků a nebyla to náhoda. Společně s dětmi se všechny vychovatelky zapojily do mezinárodního dne na podporu lidí s…

13. 10. 2021

Přírodovědný klokan online

Ve středu 13. října řešili žáci osmých a devátých tříd již tradiční přírodovědnou soutěž – Přírodovědného klokana. Tentokrát však měla netradiční…

12. 10. 2021

O putovní pohár primátora města Olomouce 2021

Dne 12. 10. 2021 se naše škola zúčastnila závodu: "O putovní pohár primátora města Olomouce". Akce se konala na Svatém Kopečku v areálu ZOO a…

8. 10. 2021

Zápal pro rozvoj čtenářství

Naši žáci druhého stupně se již třetím týdnem setkávají se studentkou učitelství českého jazyka a dějepisu Andreou Bajnarovou. Naši školu si pro svou…

7. 10. 2021

100 anglických knížek pro naše žáky

V rámci projektu na podporu rozvoje čtenářských dovedností v anglickém jazyce se nám podařilo zvítězit v projektu, který každoročně…

6. 10. 2021

Záložka spojuje školy

Letos jsme se opět zúčastnili dalšího ročníku mezinárodního projektu Záložka spojuje školy, který podporuje čtenářství a vztah dětí ke knihám.…

4. 10. 2021

Mezinárodní den zvířat

Mezinárodní den zvířat oslavujeme ve školní družině každý rok a ani letos tomu nebylo jinak. Celý týden jsme se věnovali zvířátkům. Povídali jsme si…

30. 9. 2021

Velký dětský sportovní den

Dne 30. září 2021 se na naší škole konal již dlouho slibovaný a připravovaný Sportovní den. Děti absolvovaly čtyři disciplíny z Odznaku…

28. 9. 2021

Den české státnosti

I letos jsme navázali na dobrou tradici z minulých let a věnovali jsme speciálně zaměřenou hodinu státnímu svátku, který proběhl 28. září. V…

24. 9. 2021

Moderní dějiny moderně

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do pilotního projektu MŠMT Dějepis+, který si klade za cíl ověřovat nový způsob výuky dějin 20.…

23. 9. 2021

Vlaštovičko, leť!

Začíná podzim …, je čas se rozloučit s vlaštovkami. Ve školní družině si odlet nenecháme nikdy ujít. Společná akce s názvem Vlaštovičko,…

19. 9. 2021

Oranžové učebny – ČEZ nám pomáhá učit

V právě začínajícím školním roce 2021/2022 k nám dorazila skvělá nadílka – sady nových digitálních měřidel, výukové modely a další pomůcky…

7. 9. 2021

Seznamte se, prosím

Naše první společná akce ve školní družině se nemohla jmenovat jinak. Využili jsme hezké počasí a sešli se na školním hřišti. Chtěli jsme zjistit, co…

1. 9. 2021

Přípravný týden na ZŠ Mozartova

Již 25. srpna 2021 jsme se opět sešli v naší škole, abychom se všichni připravili na nadcházející školní rok 2021/2022. Po přivítání nových, ale i…

1. 9. 2021

První školní den

Je začátek září a s ním přichází i nový školní rok. Pod taktovkou ředitele školy se davy žáků hrnuly do školních lavic. Nejprve jsme s …