Orientační závod na školním hřišti

Orientační závod se nemusí konat pouze v přírodě, ale lze jej zvládnout s lehkostí i na školním hřišti, zvláště na takovém, jaké právě naše škola má. Dětí z naší školní družiny zápolily v tradičních i netradičních disciplínách, v družstvech dívčích či chlapeckých, která byla tvořena dětmi ze všech sedmi oddělení. Paní vychovatelky byly rozhodčí na jednotlivých stanovištích a děti určovaly topografické značky, plnily úkoly z oblasti zdravovědy, poznávaly zvířata i rostliny, malovaly obrázky podle předlohy, tvořily z daných slov smysluplné věty. Nádherné odpoledne! Plné radosti, pohody, porozumění!