Akce v roce 2009/2010

25. 8. 2010 - 31. 8. 2010

Škola v přípravném týdnu

1. 7. 2010 - 31. 8. 2010

Hlavní prázdniny

30. 6. 2010

Malování na asfalt - červen 2010

Téma: léto, voda, prázdniny 1. místo Ellnerová Eliška Pazderová Sandra 2. místo Mach Šimon 3. místo Borunská Tatina Drhlíková Sára 1. místo…

30. 6. 2010

Vysvědčení, ukončení období školního vyučování

29. 6. 2010

Scio testy – STONOŽKA 5. ročníky

23. 6. 2010

Vystoupení kroužků Happy House I a Happy House II pro rodiče

Ve dnech 22.6. a 23.6. 2010 předvedli žáci prvních a druhých tříd svým rodičům, co se naučili během školního roku v kroužku anglického jazyka Happy…

18. 6. 2010

Projektový den Děti ke Dni Země

V pátek se opět zaplnilo travnaté prostranství v olomouckých Smetanových sadech před pavilony G a H dětmi z naší školy. Pedagogové si připravili v…

16. 6. 2010

Ukončení období školních výletů a exkurzí

11. 6. 2010

Školní výlet 2. A, 2. B - Příkazy

11.6. jsme navštívili "Hanácké skanzen" v Příkazích. Vláček nás zavezl do časů našich prababiček a pradědečků. Oslovilo nás zařízení domácnosti,…

11. 6. 2010

Školní výlet 1. A., 1. B. a 1.C. - Náměšť na Hané

Hurá! Jede se na výlet! Naši prvňáčci se po propršených dnech konečně dočkali. Uháněli jsme vláčkem - motoráčkem do Náměště na Hané. Pak už jsme…

10. 6. 2010

Soutěž v anglickém jazyce English King

8. 6. a 10. 6. se ve třídách 3. A a 3. B soutěžilo v anglickém jazyce. Soutěž se jmenovala English King. Děti v ní měly možnost prokázat, jak umí…

9. 6. 2010

Školní výlet 5. A, 5 B - Boskovice a Sloupsko- šošůvské jeskyně

Ve středu 9. června vyrazily naše páté ročníky také konečně na výlet. Jak už to tak bývá,všichni jsme byli před školou včas. Po měsíčních deštích se…

8. 6. 2010 - 15. 6. 2010

Psaní čtvrtletních prací

7. 6. 2010 - 8. 6. 2010

Třídní schůzky v 17.00 hodin

2. 6. 2010

90. výročí oslav Kašpárkovy říše

K 90. výročí oslav založení loutkového divadla v Olomouci - Kašpárkova říše byla vyhlášena soutěž o výtvarné ztvárnění postavy kašpárka. Této akce se…

2. 6. 2010

Výrobky z pracovních činností

Výrobky z FIMO hmoty Děvčata z 8. tříd naší školy vyráběla v pracovních činnostech různé výrobky z velice oblíbené FIMO hmoty. Pracovaly podle…

2. 6. 2010

Vystoupení pěveckého kroužku

2. 6. 2010

Atletický čtyřboj – krajské finále

2. června se starší žákyně se zúčastnily krajského finále v Šumperku. Naši školu reprezentovala tato děvčata: Petra Minxová (1486 bodů) Gabriela…

1. 6. 2010

Mezinárodní den dětí

V naší škole si svátek DNE DĚTÍ každoročně připomínáme. V tento den se u nás ve škole koná tradičně celoškolský PROJEKTOVÝ DEN - DEN PLNÝ HER A…

1. 6. 2010

Kinderiáda

Dne 1. 6. 2010 se vybraní žáci z prvního stupně vydali na Kinderiádu do Prostějova. Tyto atletické závody jsou určené pro děti druhých až pátých tříd…

28. 5. 2010

Sportovní den pro 1. stupeň na školním hřišti

V pátek 28. června se na naší škole tradičně staly z několika tříd volební místnosti. Proto i my jsme volili - náhradní a snad i zábavnou formu výuky…

25. 5. 2010

Dopoledne s paní Hudbou.

Malí hudebníci ze sousední ZUŠ Iši Krejčího spolu se svými pedagogy zpestřili našim prvňáčkům a druhákům úterní dopoledne. Krátkými skladbičkami…

24. 5. 2010

Školní výlet 4. A, 4. B - Boskovice

Dne 24. 5. 2010 se naši čtvrťáci vypravili na školní výlet do Boskovic. Ráno vypadalo počasí velice nevlídně, ale nakonec jsme si všichni užili…

24. 5. 2010

Školní výlet 3. A, 3. B - Rožnov pod Radhoštěm

Dne 24. května se vypravili žáci 3. A a 3. B na výlet do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Děti navštívily všechny tři části…

19. 5. 2010

Tajemství stromů

Ve středu 19. 5. 2010 jsme se vypravili do parku, kde pro nás byl připraven přírodovědný program „Tajemství stromů“. Měli jsme možnost poznat většinu…

17. 5. 2010

Zahájení období školních výletů a exkurzí

12. 5. 2010

Český den proti rakovině

Nejen velcí, ale i ti malí, kteří si ještě hrají, dokáží už myslet na druhé a pomáhat jim.

11. 5. 2010

Atletický čtyřboj

11. dubna 2010 se konal „ Atletický čtyřboj“. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích starší a mladší žáci a žákyně. Zúčastnilo se celkem 20 žáků naší…

10. 5. 2010 - 14. 5. 2010

Sběr papíru

8. 5. 2010

Den osvobození od fašismu

5. 5. 2010

Lehkoatletická soutěž ve víceboji

Mladší kategorie – hoši (639 bodů) Martin Blaťák, Matyáš Veselý, Jakub Šavrňák a Lubomír Pánek Starší kategorie – hoši (668 bodů) Filip Gavor,…

4. 5. 2010

Focení tříd

1. 5. 2010

Svátek práce

28. 4. 2010

Obvodní kolo dopravní soutěže 2010

Ve středu 28. dubna se konalo na naší škole Obvodní kolo dopravní soutěže školních družin, kde naše škola získala první místo. Soutěžilo se ve třech…

28. 4. 2010

Exkurze v ZOO

Ve středu 28. 4. se vydali žáci třetích tříd na exkurzi do ZOO na Sv. Kopečku. Za krásného a slunečného počasí děti procházely celou zoologickou…

27. 4. 2010

Mc Donald’s Cup

Dne 27. 4. se konal 13. ročník Mc Donald’s Cup ve fotbale. Turnaj se konal v Bělkovicích Lašťanech za účasti 10 družstev. Hrálo se ve dvou skupinách.…

26. 4. 2010

Preventan Cup

26. dubna se zúčastnilo družstvo žáků 4. a 5. tříd turnaje ve vybíjené. Hrálo se ve dvou skupinách po pěti družstvech. Družstvo naší školy obsadilo 6…

22. 4. 2010

Kulturní program na olomoucké radnici

22. 4. 2010 - 7. 5. 2010

První kolo přijímacího řízení ve středních školách

20. 4. 2010 - 21. 4. 2010

Jak zní kontinenty

V úterý 20. 4. 2010 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili koncertu na ZUŠ s názvem - Jak zní kontinenty. Našimi průvodkyněmi byly dvě dívky z „cestovní…

13. 4. 2010 - 20. 4. 2010

Psaní čtvrtletních prací

12. 4. 2010

Třídní schůzky začátek v 17. 00 hodin

5. 4. 2010

Pondělí velikonoční

1. 4. 2010 - 2. 4. 2010

Velikonoční prázdniny

31. 3. 2010

Dostaveníčko s múzou

Ve středu 31. 3. 2010 se děti z družiny setkaly s múzou. Přivedla mezi ně šikovné recitátory – vítěze školního kola, flétnisty a zpěváčky. Za okny…

20. 3. 2010

Školní společenský ples

V sobotu dne 20. března 2010 se v prostorách naší malebné školy konal již VII. slavnostní Školní společenský ples, kterého se zúčastnili nejen rodiče…

19. 3. 2010

Karneval 2010

V pátek 19. března se na naší škole konal 7. ročník Maškarního plesu pro děti naší školy, ale i pro nastávající prvňáčky. O hudbu se postarala…

10. 3. 2010

Bude ze mě čtenář?

Děti školní družiny navštívily ve středu 10. 3. 2010 pobočku okresní knihovny na Tabulovém vrchu, kde se zúčastnily besedy na téma "Bude ze mě čtenář…

10. 3. 2010

Okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda

Ve středu 10. 3. 2010 jsme na naší škole uspořádali okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Zúčastnilo se 160 žáků šestých a sedmých tříd z…

8. 3. 2010

Odeslání přihlášek na střední školy

5. 3. 2010

Zeměpisná olympiáda

V pátek 5. 3. 2010 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády pro 6. – 9. ročník, kterého se zúčastnilo celkem 50 žáků všech tříd 2…

2. 3. 2010

Dravci na návštěvě školy

V úterý dne 2. 3. 2010 viděli všichni žáci naší školy fantastický výukový program společnosti Seiferos s živými dravými ptáky. Tato společnost se…

25. 2. 2010

Výroba ekopapíru

Dne 25. 2. navštívily páté třídy v rámci ekologické výchovy DDM v Olomouci. Nejprve si zahrály „Hru na odpadology“ – vzájemnou komunikací zjišťovaly,…

24. 2. 2010

Přijímání ke studiu ve středních školách

Jako každý rok se blíží termín odevzdání přihlášek ke studiu ve středních školách. Z toho důvodu přišli ve středu 24. února 2010 rodiče žáků devátého…

24. 2. 2010

Recitační soutěž

Únorové odpoledne může být velmi příjemné, pokud jej spolu prožijí malí i velcí milovníci poezie a prózy.

22. 2. 2010 - 28. 2. 2010

Lyžařský kurz 7. třída

Lyžařský kurz 7. třídy proběhl ve dnech 22. – 28. února 2010. Kurzu se zúčastnilo 18 žáků 7. třídy. Kvalitní sněhové podmínky umožnily rychlé…

15. 2. 2010 - 19. 2. 2010

Jarní prázdniny

11. 2. 2010

Valentýn

U příležitosti svátku svatého Valentýna si děti školní družiny vyměnily navzájem vyrobené dárečky a popřály si všechno nejlepší k svátku zamilovaných.

10. 2. 2010

Pythagoriáda – školní kolo

Ve středu 10. 2. 2010 se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Celkem se jí zúčastnilo 22 žáků 6. ročníků a 14 žáků…

6. 2. 2010

Vítání nových občánků města Olomouce

V sobotu 6. února 2010 jsme se s kulturním programem zúčastnili vítání novorozeňat na olomoucké radnici. Pěkné vystoupení našich dětí přispělo ke…

4. 2. 2010

Akce DDM pro čtvrťáky – Na ostrově

Ve čtvrtek 4. 2. 2010 se čtvrťáci stali trosečníky na opuštěném ostrově v DDM. Hry a soutěže přiblížily život v neznámé krajině. Žáci si zopakovali a…

3. 2. 2010

Obyvatelé měst

Ve středu v rámci hodin přírodopisu přišel mezi žáky 8. tříd pan Jaroslav Marx z DDM s ekoprogramem nazvaným Obyvatelé měst. V rámci jedné vyučovací…

3. 2. 2010

190 výročí narození Boženy Němcové

U příležitosti 190 výročí narození spisovatelky Boženy Němcové jsme uspořádali dne 3. 2. 2010 besedu se soutěžním kvízem. Děti prokázaly dobré…

1. 2. 2010 - 5. 2. 2010

Výrobky žáků - pracovní činnosti

Výroba krmítek Chlapci z 8. tříd naší školy vyráběli v pracovních činnostech ptačí krmítka. Na zhotovení použili desky ze smrkového dřeva v…

1. 2. 2010 - 5. 2. 2010

Besedy se zaměstnanci Policie ČR

V týdnu od 1. – 5. února absolvovaly děti ze 3., 6. a 9. ročníku besedu se zaměstnanci Policie ČR. Děti se během dvou hodin dozvěděly mnoho…

1. 2. 2010 - 5. 2. 2010

Školní kolo biologické olympiády

V týdnu od 1. do 5. února proběhlo mezi žáky druhého stupně školní kolo biologické olympiády. Děti soutěžily ve dvou kategoriích. Kategorie D byla…

29. 1. 2010

Jednodenní pololetní prázdniny

28. 1. 2010

Přátelská utkání žáků a učitelů

Ve čtvrtek 28. ledna 2010 se u nás nejenom rozdávalo vysvědčení za první pololetí, ale odpoledne se učitelé ještě jednou setkali se svými žáky.…

28. 1. 2010

Vysvědčení, ukončení 1. pololetí

25. 1. 2010

Konverzační soutěž v anglickém jazyce – školní kolo

V pondělí 25. 1. 2010 proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo dvanáct žáků šestých až devátých ročníků ve…

25. 1. 2010

Radovánky na sněhu

Děti školní družiny využívají sněhové nadílky k dovádění na sněhu. Ideální podmínky jim nabízí hřiště naší školy.

22. 1. 2010

Vánoční nadílka

Děti školní družiny dostaly pod vánoční stromeček velkou nadílku krásných pohádkových knížek, encyklopedií a beletrie. Všechny knihy se jim moc…

20. 1. 2010 - 21. 1. 2010

Celodružinová soutěž – Stavby ze sněhu

Sněhová nadílka umožnila dětem školní družiny uspořádat soutěž o nejhezčího sněhuláka. Nebylo možno vybrat nejkrásnější stavbu, proto se vítězem…

18. 1. 2010 - 22. 1. 2010

Turnaj v piškvorkách a šachu

V týdnu od 18.- 22. ledna proběhl ve školní družině turnaj v piškvorkách a šachu. Mezi nejlepší v piškvorkách patří Martin Timco Veronika Křívánková…

15. 1. 2010 - 16. 1. 2010

Zápis budoucích prvňáčků

V pátek 15. a v sobotu 16. ledna 2010 se konal na naší škole zápis budoucích prvňáčků. K zápisu přišlo celkem 81 dětí, 12 rodičů (zákonných zástupců…

14. 1. 2010

Odpoledne otevřených dveří

V předvečer zápisu budoucích prvňáčků jsme naši školu ukázali nejširší veřejnosti na tradičním Odpoledni otevřených dveří. Naši školu si prohlédli…

14. 1. 2010

Na ptačím krmítku – 3. A, 3. B

12. 1. 2010 - 19. 1. 2010

Psaní čtvrtletních prací

11. 1. 2010

Třídní schůzky začátek v 17.00 hodin

8. 1. 2010

Děti z MŠ Mozartova 6

V pátek 8. 1. předváděli naši prvňáčci školní práci dětem z MŠ Mozartova 6. Jako vždy bylo setkání oboustranně příjemné a přínosné

6. 1. 2010

Děti z MŠ Dělnická

Čtyřicet malých "sněhuláčků" na Tři krále dorazilo do naší školy, aby se podívalo na naše prvňáčky „v akci.“ Děti z MŠ Dělnická nás mile překvapily…

5. 1. 2010

Co viděla sojka v lese?

Naše děti z prvních tříd už to vědí. V DDM pro ně připravili pásmo zajímavostí a poutavých úkolů o naší přírodě. Nadšení byli nejen žáci, ale i…

2. 1. 2010 - 15. 1. 2010

Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

23. 12. 2009 - 1. 1. 2010

Vánoční prázdniny

22. 12. 2009

Vánoční besídky ve třídách

Poslední školní den jsme ve škole věnovali již jen vánočním besídkám. Děti si užily pohody ve třídách, podělily se s ostatními o dárečky, na čas se…

21. 12. 2009

Vánoční hvězdička - soutěž

Děti z celého 1. stupně si zpříjemnily předvánoční atmosféru výzdobou tříd se svými třídními učiteli. Někteří z nich se navíc zapojili do soutěže O…

21. 12. 2009

Vánoční diskotéka s Radiem Haná

V pondělí dne 21. prosince 2009 se celou školou linuly tóny popového žánru. Jako každoročně přijela mezi nás i letos skvělá moderátorka Radia Haná…

18. 12. 2009

Černošské trio z Konga

18. prosince ožila tělocvična naší školy díky návštěvě černošského tria. Hudební skupina pocházející z Konga, republiky ve střední Africe, celou…

16. 12. 2009

Schůzka s rodiči MŠ Mozartova

Ve středu 16. prosince navštívily po roce p. učitelky 1 a 2. tříd MŠ na Mozartově ulici č. p. 22. Spolu s rodiči v příjemné pohodové předvánoční…

14. 12. 2009 - 15. 12. 2009

Koncert pro 3. a 4. třídy v Redutě

14. a 15. prosince žáci 3. a 4. tříd vyměnili školní lavice za koncertní sál, kde se aktivně zúčastnili hudebních dílen s názvem Cestou do školy a…

14. 12. 2009

Děti z MŠ Mozartova u nás

Již tradičně jsme se velmi těšili na děti z MŠ Mozartova, abychom jim předvedli, co všechno už zvládají naši prvňáčci. A za rok budou již tyto děti…

11. 12. 2009 - 26. 1. 2010

Vodní hrátky

11. prosince 2008 žáci 3. B a 26. ledna 2009 žáci 3. A navštívili Centrum ekologických aktivit Sluňákov. Pracovnice centra si pro děti připravily…

9. 12. 2009

Zdobení vánočního stromečku

Již začátkem prosince se děti z 5. A připravovaly na zdobení vánočního stromečku. V hodinách pracovních činností panovala vánoční atmosféra. Děti…

4. 12. 2009

Vánoční hvězda

Našim dětem při páteční sbírce pro nemocné kamarády na dětské onkologii radostně zářily oči. Doufejme, že budou stejně zářit i malým pacientům na…

1. 12. 2009 - 3. 12. 2009

Děti ze školky v naší škole

Dětský smích se rozléhal chodbami naší školy při odchodu dětí mateřských školek. Ty nás navštívily v úterý a ve čtvrtek, aby se více seznámily se…

30. 11. 2009

Plechová kavalerie - koncert

Pondělní dopoledne začali naši druháci klasicky ve školních lavicích. Po dvou vyučovacích hodinách obě třídy společně vyrazily do olomoucké Reduty. …

26. 11. 2009

Exkurze – Antropos

25. 11. 2009

Přijímací zkoušky "nanečisto".

V posledním listopadovém týdnu si žáci devátých tříd měli možnost vyzkoušet přijímací zkoušky "nanečisto".

24. 11. 2009

Prvňáci na koncertě

Znáte hlídacího vlka? Že ne? Děti ze sboru Music BoDo vám o něm rády zazpívají. "Vylepšená" pohádka O Karkulce se našim prvňáčkům moc líbila. I paní…

19. 11. 2009

Exkurze žáků 8.A a 8.B do Čistírny odpadních vod

Dne 18.11. a 19.11. jsme si v rámci výuky chemie prohlédli Čistírnu odpadních vod v Nových Sadech. Paní ing. Urbánková nás poutavě seznámila s…

17. 11. 2009

Den boje za svobodu a demokracii

11. 11. 2009

Přírodovědný klokan

V úterý 11. listopadu žáci osmého a devátého ročníku řešili soutěžní úlohy Přírodovědného klokana v kategorii Kadet. Během 45 minut se snažili…

11. 11. 2009

Obvodní kolo ve vybíjené

Ve středu 11. listopadu 2009 se konalo obvodní kolo školních družin ve vybíjené v Náměšti na Hané. Naši žáci získali první místo. Jména účastníků: 2…

10. 11. 2009 - 16. 11. 2009

Psaní čtvrtletních prací

9. 11. 2009

Třídní schůzky začátek v 17.00 hodin

2. 11. 2009

Slavnostní otevření herny školní družiny

V pondělí dne 2. listopadu jsme měli opravdu slavnostní den. Za účasti pana primátora Martina Novotného, jeho náměstka Martina Majora a dalších…

29. 10. 2009 - 30. 10. 2009

Podzimní prázdniny

28. 10. 2009

Den vzniku samostatného československého státu

26. 10. 2009

Halloween

Takto se děvčata ze 6.A a 6.B činila v kroužku Nebojme se Angličtiny. Jednu hodinu jsme věnovaly teorii amerického svátku Halloween a ve druhé hodině…

23. 10. 2009

Exkurze žáků 7.A a 9.A na Dlouhé Stráně a do Velkých Losin

V pátek 23.10.2009 jsme se vydali na přírodovědnou exkurzi. Naše cesta vedla do Kout nad Desnou, kde jsme navštívili přečerpávací vodní elektrárnu…

19. 10. 2009

Beseda s městskou policií v pátých třídách

Dne 19.10. 2009 proběhla v pátých ročnících beseda s městskou policií. Děti si společně zopakovaly telefonní čísla tísňových volání, s důrazem na to,…

16. 10. 2009

Focení s Mladou frontou DNES

Každoročně se naše škola zapojuje do projektu Mladé fronty DNES – focení prvňáčků. Ne jinak tomu bylo i letos. No posuďte sami – jak moc nám to sluší!

15. 10. 2009

Výstava terarijních zvířat

Ve čtvrtek 15. října 2009 navštívili žáci 7. ročníku každoroční výstavu terarijních zvířat ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Hadi, ještěři, ale i…

15. 10. 2009

Beseda s městskou policií ve čtvrtých třídách

Dne 15. 10. 2009 proběhla u dětí ve čtvrtých třídách beseda s Městskou policií Olomouc. Čtvrťáci se seznámili a také si zopakovali, jak bezpečně…

12. 10. 2009

Podzimní zasedání školské rady

12. 10. 2009

Beseda na Úřadu práce

12. října navštívila třída 9.A besedu na Úřadu práce s tématem – Volba budoucího povolání. Mgr. Eva Trávníčková z informačního a poradenského…

8. 10. 2009

O putovní pohár primátora města Olomouce

IX. ročník branného závodu se konal 8.10.2009 v ZOO na Svatém Kopečku. Zúčastnilo se ho 17 družstev z celého okresu. Závod probíhal na čas a…

7. 10. 2009

Pohár rozhlasu - starší žáci a žákyně

Starší žáci: 15. místo z 15. škol celkem 3162 bodů Ryzner Michal Greho Jan Wagner Tomáš Johanes Tomáš Coufal Radovan Stejskal Tomáš Gerych…

1. 10. 2009

Pohár rozhlasu - mladší žáci a žákyně

Mladší žáci: 7. místo z 11. škol celkem 2055 bodů Veselý Matyáš Šavrňák Jakub Pírek Pavel Blaťák Martin Protivanský Radek Vích Jakub Antoš…

30. 9. 2009

Atletický čtyřboj starší žactvo

Dne 30. 9. 2010 se naše škola zúčastnila „Atletického čtyřboje“ družstev starších žáků konaném na atletickém stadiónu Lokomotivy Olomouc. Tým…

28. 9. 2009

Den české státnosti

24. 9. 2009

Kulturní vystoupení našich žáků

Hned dvakrát se v měsíci září stali žáci naší školy hosty slavnostních setkání v obřadní síni Magistrátu města Olomouce. Poprvé byli požádáni o…

24. 9. 2009

Indie – královna orientu

V cyklu výukových programů Planeta Země 3000 jsme v přecházejících letech měli možnost poznat Afriku, Austrálii, Indonésii a Brazílii. V letošním…

1. 9. 2009

První školní den

V úterý 1.září byl zahájen školní rok 2009/2010. Lehce po půl osmé ráno se začaly shromažďovat před naší školou davy nedočkavých školáků. Dobrou…