Obyvatelé měst

Ve středu v rámci hodin přírodopisu přišel mezi žáky 8. tříd pan Jaroslav Marx z DDM s ekoprogramem nazvaným Obyvatelé měst. V rámci jedné vyučovací hodiny se žáci formou fotoprojekce seznámili s mnoha živočichy, kteří zcela běžně žijí s lidmi ve městech, ale i s druhy, které do Olomouce mohou zavítat z jejího bezprostředního okolí, především z CHKO Litovelské Pomoraví. Žáky zaujal v Olomouci potvrzený výskyt jezevce, bobra, hranostaje, ale i některých plazů a obojživelníků. Děti se také seznámily s několika desítkami ptáků, jejichž fotografie pan Marx pořídil na různých místech našeho města.