Akce v roce 2008/2009

25. 8. 2009 - 31. 8. 2009

Přípravný týden

1. 7. 2009 - 31. 8. 2009

Hlavní prázdniny

30. 6. 2009

Ocenění

Při příležitosti slavnostního konce školního roku 2008/2009 byli z rukou pana ředitele publikacemi odměněni žáci, kteří dosáhli významných úspěchů v…

30. 6. 2009

Vysvědčení, ukončení období školního vyučování

23. 6. 2009 - 24. 6. 2009

Vystoupení kroužků Happy House I, II pro rodiče

Ve dnech 23.6. a 24.6.2009 předvedli naši prvňáčci a druháčci svým rodičům, co se naučili během školního roku v kroužku anglického jazyka Happy House…

23. 6. 2009

Ocenění výborného výsledku v testu společnosti Scio

V dubnu 2009 se žáci sedmých a pátých tříd zúčastnili testování realizované společností Scio.

19. 6. 2009

Výrobky z hodin pracovních činností

Výroba pokladniček Dívky z 9. ročníku naší školy vyráběly v pracovních činnostech pokladničky. Na zhotovení použily překližku. Jednotlivé díly k…

18. 6. 2009

Ukončení období školních výletů a exkurzí

18. 6. 2009

Malování na asfalt

Ve čtvrtek 18. června 2009 uspořádala školní družina akci Malování na asfalt na téma „Hurá budou prázdniny!“. Všechny děti byly odměněny a ty…

17. 6. 2009

Školní výlet - Příkazy (2.A, 2.B)

16. 6. 2009

Exkurze 9.A, 9.B

Na poslední společnou školní akci jsme se vypravili v úterý 16. 6. 2009. Absolvovali jsme exkurzi do 2 zajímavých objektů: nejprve jsme navštívili…

15. 6. 2009 - 16. 6. 2009

Fotograf a cestovatel - David Švejnoha u nás

Ve dnech 15. a 16. června navštívil naši školu fotograf a cestovatel po Africe David Švejnoha z humanistického centra Narovinu. Žáci šesté, osmé a…

15. 6. 2009

Výchovný koncert

V pondělí 15.6. 2009 navštívil 6.,7. a 8. ročník II. stupně výchovný koncert v ZUŠ Žerotín s názvem „Obrázky z dějin národa českého“. Dějinami…

11. 6. 2009 - 12. 6. 2009

Školní výlet - Plumlov (7.A, 7.B)

10. 6. 2009 - 11. 6. 2009

Školní výlet - Sobotín (8. A)

Po náročném cestování ( s několika přestupy) jsme konečně dorazili do malé vesničky v podhůří Jeseníků, kde jsme se ubytovali. Počasí vyšlo, tak jsme…

10. 6. 2009

Okresní finále v atletickém víceboji

Na atletickém stadionu Lokomotivy Olomouc závodili 10. června mladší žáci a starší žákyně naší školy. Mladší žáci získali 606 bodů a umístili se na 8…

10. 6. 2009

Exkurze v ZOO

Ve středu 10. 6. se žáci třetího ročníku rozjeli na očekávanou exkurzi do ZOO na Sv. Kopečku. Jeli si sem zopakovat své znalosti z učiva prvouky a…

10. 6. 2009

Návrh stránky do dětského časopisu

Žáci 4. ročníku vytvářeli v anglickém jazyce návrh stránky do dětského časopisu. Vybrali si exotické zvířátko a sestavovali jednoduchý popis. Text…

9. 6. 2009 - 16. 6. 2009

Psaní čtvrtletních prací

9. 6. 2009 - 10. 6. 2009

Školní výlet - Brno (5.A, 5.B)

8. 6. 2009 - 12. 6. 2009

Veršovaný svět – návštěva v knihovně

V týdnu 8. 6. – 12. 6. navštívili žáci čtvrtých ročníků Městskou knihovnu v Olomouci. Řešili křížovky, hádanky, doplňovačky a zahráli si zajímavou…

8. 6. 2009

Třídní schůzky v 17.00 hodin

2. 6. 2009

Školní výlet prvňáčků - Náměšť na Hané

V úterý 2. června se děti prvních tříd vypravily na výlet do Náměště na Hané. Zámecká výstava kočárků zaujala děvčata i chlapce. Na jevišti folkového…

1. 6. 2009 - 5. 6. 2009

Soutěž v anglickém jazyce English King

V týdnu od 1. 6. do 5. 6. se uskutečnila ve třídách 3. A a 3. B soutěž v anglickém jazyce English King. Jednalo se o prokázání znalosti slovní zásoby…

1. 6. 2009

Den dětí

I u nás ve škole si svátek Dne dětí každoročně připomínáme. V tento den se u nás ve škole koná PROJEKTOVÝ DEN - PLNÝ HER A KVÍZŮ – škola podle…

29. 5. 2009

Školní výlet - Teplice nad Bečvou (6. A)

28. 5. 2009 - 29. 5. 2009

Školní výlet - Sobotín (9. A, 9. B)

27. 5. 2009

Lehkoatletický trojboj

Ve středu 27. května 2009 se konalo obvodní kolo lehkoatletického trojboje na ZŠ R. Terera. Z naší školy se této akce zúčastnilo 14 žáků, kteří byli…

26. 5. 2009

Přírodovědný pořad - Stromy

26. května žáci sedmých tříd určovali v parku druhy stromů. Pan Max z DDM sedmáky prováděl parkem. Žáci si zopakovali znalosti z botaniky a vyslechli…

26. 5. 2009

Den Země

V úterý dne 26. dubna 2009 pořádala škola projektový den – DEN ZEMĚ, jako průřezové téma, s obsahovým zaměřením – EKOSYSTÉM LES. Travnatá plocha ve…

25. 5. 2009

Školní výlet – Rožnov pod Radhoštěm (3. A, 3. B)

22. 5. 2009

Příroda Olomoucka

V pátek 22. 5. 2009 se 9. třídy zúčastnily výukové akce Příroda Olomoucka. V Domě dětí a mládeže shlédli prezentaci krásných fotek nejen zajímavých…

22. 5. 2009

Příprava na Den Země

21. 5. 2009

Střepiny na TV Nova

Ve čtvrtek dne 21. května 2009 se z naší školy stalo televizní studio. Populární redaktorka TV Nova Vanda Rajnochová zde natáčela pro oblíbený…

21. 5. 2009

Zdravé zuby

Tato společná akce by se mohla nazývat Cesta za zubním zdravím ve 4. B. Jaká byla zastavení? V českém jazyce – Burza nápadů Každý žák napsal…

20. 5. 2009

Dramatizace pohádky

Žáky 4. A a 4. B oslovila Erbenova pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký. V hodině čtení tvořivě interpretovali literární text a stylizovali se do…

19. 5. 2009

Školní výlet - Lešná (4. A, 4. B)

19. 5. 2009

Pohár rozhlasu – starší žáci

Petra Minxová svým výkonem 1.51 m ve skoku vysokém se kvalifikovala ze 2. místa do krajského finále konaného dne 2. června 2009. K osobnímu rekordu…

18. 5. 2009

Pohár rozhlasu – mladší žáci

Celkovým vítězem kategorie mladších žáků ve skoku vysokém se stal Filip Gavor a postupuje do krajského finále dne 2. června 2009. K osobnímu rekordu…

15. 5. 2009

Zahájení období školních výletů a exkurzí

15. 5. 2009

Sběr papíru

Ve dnech 11. až 15. května proběhl na naší škole tradiční sběr papíru. Také letos byli naši žáci soutěživí. Podařilo se jim naplnit dva kontejnery o…

14. 5. 2009

Nad zemí, pod zemí – 2. A, 2. B

Dne 14. 5. 2009 navštívili žáci druhých tříd v rámci výuky prvouky DDM v Olomouci. Zde byl pro ně připraven zajímavý program s názvem " Půdní…

13. 5. 2009

Dopravní soutěž

I letos, jako každoročně, se na naší škole konalo dne 13. května 2009 obvodní kolo v dopravní soutěži. V disciplínách jako byl např. test znalostí z…

13. 5. 2009

Kytičkový den v naší škole

Již tradičně se žáci i učitelé naší školy připojují k celostátní květinové sbírce Ligy proti rakovině a přispívají tak k možnosti léčby této zákeřné…

13. 5. 2009

Okrskové kolo ve víceboji

Ve víceboji soutěžila 4-členná družstva ve 4 disciplínách: 60 m, 1000 m, skok daleký a hod kriketovým míčkem – mladší žáci, 60 m, 1500 m, skok daleký…

12. 5. 2009

Akce DDM pro čtvrťáky – Na ostrově

12. 5. se čtvrťáci stali trosečníky na opuštěném ostrově v DDM. Hry a soutěže přiblížily život v neznámé krajině. Žáci si zopakovali a doplnili…

10. 5. 2009

Náramky z korálků

Ve třetím a čtvrtém ročníku jsme v pracovních činnostech zhotovili dárky pro maminky k jejich svátku – náramky z korálků. K výrobě jsme použili…

7. 5. 2009

Focení tříd

6. 5. 2009

Naši malí čtenáři

Ve středu 6. května 2009 navštívily děti našich prvních tříd ze školní družiny pobočku olomoucké okresní knihovny na Tabulovém vrchu. Paní knihovnice…

5. 5. 2009

Test informační gramotnosti – TIGR

Každodenní práce s počítačem je už pro všechny naše žáky, zejména pro ty z druhého stupně, naprostou samozřejmostí. Letos poprvé si však díky…

3. 5. 2009

Orientační závod školních družin

Ve středu dne 3. června 2009 pořádala ZŠ Náměšť na Hané obvodní kolo orientačního závodu školních družin. Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem na…

30. 4. 2009

Čarodějnický den

Ve čtvrtek 30.4. jsme pro naše prvňáčky připravili čarodějnický den plný soutěží, písniček, pohádek a výtvarných činností týkajících se tradice…

29. 4. 2009

Antropologický výzkum TAŠKY

Ve středu dne 29. dubna 2009 se naše škola stala \"výzkumným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci\". Pracovníci katedry antropologie a…

27. 4. 2009

Děti z družiny na olomoucké radnici

S kulturním programem se představily děti z naší školy na slavnostním setkání jubilantů, které se konalo 27. dubna 2009 na olomoucké radnici. …

24. 4. 2009

Zasloužený úspěch

Ve dnech 22. a 24. dubna 2009 se konaly přijímací zkoušky žáků základních škol na střední školy. Největší zájem byl i letos samozřejmě o osmiletá,…

22. 4. 2009

Výroba krmítek v pracovních činnostech

Chlapci z 9. tříd naší školy vyráběli v pracovních činnostech ptačí krmítka. Na zhotovení použili desky ze smrkového dřeva v kombinaci s překližkou.

21. 4. 2009

Kinderiáda

Dne 21. 4. 2009 se vybraní žáci z prvního stupně vydali na Kinderiádu. Tyto atletické závody jsou určené pro děti druhých až pátých tříd základních…

21. 4. 2009

Testování Scio

Ve dnech 16. - 21. dubna se žáci 5., 7. a 8. tříd účastnili testování Scio Stonožka. Žáci 5. A a 5. B řešili testy z matematiky, českého jazyka a…

20. 4. 2009 - 24. 4. 2009

První kolo přijímacího řízení ve středních školách

15. 4. 2009

Tajemství oceánů

Univerzita Palackého uspořádala letos již 44. ročník festivalu populárně – vědeckých a dokumentárních filmů Academia film Olomouc. Ve středu 15. 4.…

13. 4. 2009

Pondělí velikonoční

9. 4. 2009 - 12. 4. 2009

Velikonoční prázdniny

7. 4. 2009 - 17. 4. 2009

Psaní čtvrtletních prací

6. 4. 2009

Třídní schůzky začátek v 17. 00 hodin

1. 4. 2009

Mezinárodní studie občanské výchovy

Mezinárodní studie občanské výchovy (International Civic and Citizenship Education Study) ICCS 2009

30. 3. 2009

Výrobky v pracovních činnostech

Žáci 8.A třídy naší školy vyráběli v pracovních činnostech magnetky s tematikou dopravní výchovy. Většina z nich si zvolila dopravní značky. Z…

30. 3. 2009

Křehká země

Dne 30. března 2009 se zúčastnili žáci 9. A výukového programu Křehká země v centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce n. Moravou. Program byl…

24. 3. 2009

Výtvarná soutěž – Má oblíbená postava z knih

Knihovna města Olomouce, oddělení pro děti a mládež, vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti od 6 – 10 let. Žáci kreslili a malovali svou nejmilejší…

23. 3. 2009

Přírodovědný pořad " Na návštěvě v říši hmyzu"

20. 3. 2009

Vítání jara

V pátek 20. března se děti prvních tříd vydaly přivítat jaro k řece Moravě. Cestou jsme pozorovali proměny přírody, rozkvétající květiny,…

20. 3. 2009

Beseda s hasiči: „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.“

Dne 20. 3. 2009 besedovali žáci druhých tříd naší školy se členy Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Jaké poznatky si žáci zapamatovali a…

19. 3. 2009

Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2009

Kategorie Cvrček – 2. a 3. ročník, celkem 78 žáků 12 příkladů, max. 60 bodů

18. 3. 2009

Úspěch v zeměpisné olympiádě

V okresním kole Zeměpisné olympiády, které se konalo 18.3.2009 na ZŠ Zeyerova, reprezentovala naši školu nejlépe žákyně Veronika Izáková z 6.A.…

17. 3. 2009

Okresní kolo recitační soutěže

17. března proběhlo okresní kolo recitační soutěže. Naši školu zastupovalo 5 šikovných dětí druhých až čtvrtých tříd. V konkurenci mnoha jiných škol…

17. 3. 2009

Ruční papír a ochrana přírody

Dne 17. 3. 2009 navštívili žáci pátých tříd Dům dětí a mládeže. Celý program byl zaměřen na ochranu přírody. Děti se měly zamyslet nad tím, zda i…

14. 3. 2009

Školní společenský ples

V sobotu dne 14. března 2009 se v prostorách školy konal již šestý školní společenský ples, kterého se zúčastnili nejen rodiče žáků naší školy, ale…

13. 3. 2009

Dětský maškarní bál

13. 3. 2009 pořádala škola pro děti šestý ročník dětského maškarního bálu. Také letos se tělocvična hemžila různými pohádkovými postavami. Užili si…

11. 3. 2009

Okresní kolo Pythagoriády

Výsledky - 6. třída Výsledky - prima Výsledky - 7. třída Výsledky - sekunda

9. 3. 2009

Odeslání přihlášek na střední školy

7. 3. 2009

Vítání občánků města

V sobotu 7. března 2009 se konalo na olomoucké radnici vítání občánků města. Děti naší školy již tradičně vystoupily s kulturním programem a také…

5. 3. 2009 - 6. 3. 2009

Recitační soutěž prvního stupně

Neříkejte teleti, Prádlo na šňůře, Zabíjačka v Kotěhůlkách, …že nevíte, oč se jedná ? S těmito básněmi včera vystoupilo 25 dětí ve školním kole…

3. 3. 2009 - 5. 3. 2009

Zeměpisná olympiáda

V prvním březnovém týdnu bylo na naší škole uspořádáno školní kolo Zeměpisné olympiády pro 6. – 9. ročník. Zúčastnilo se celkem 55 žáků všech tříd 2…

25. 2. 2009

Školní kolo „Pythagoriády“

Ve středu 25. února psali žáci 6. a 7. tříd školní kolo matematické soutěže „Pythagoriáda“. Nejlepší řešitelé budou naši školu reprezentovat okresním…

24. 2. 2009 - 26. 2. 2009

Návštěva pátých tříd v knihovně

Ve dnech 24. února a 26. února se žáci pátých tříd vydali navštívit Městskou knihovnu v Olomouci, kde pro ně byla připravena beseda na téma „Čtvero…

23. 2. 2009

Odevzdání přihlášek na střední školy

22. 2. 2009

Pěvecká soutěž "O družinového slavíka"

Ve čtvrtek 22. února proběhla ve školní družině pěvecká soutěž „O družinového slavíka“. Vítězi se stali tito žáci:

17. 2. 2009 - 18. 2. 2009

Beseda s Policií ČR 3. A, 3. B

V úterý 17. 2. 2009 se žáci třetích tříd aktivně zúčastnili výukového programu policie ČR. Připomněli si tak dodržování pravidel v silničním provozu…

16. 2. 2009 - 22. 2. 2009

Lyžařský výcvik 7. tříd

Snad poprvé za školní docházku se žáci 7.A a 7.B těšili na konec jarních prázdnin. V pondělí 16. února totiž odjížděli na lyžařský výcvik do Jeseníků…

9. 2. 2009 - 15. 2. 2009

Jarní prázdniny

30. 1. 2009

Jednodenní pololetní prázdniny

29. 1. 2009

Exhibiční zápasy

Dne 29. ledna proběhly závěrečné exhibiční zápasy “Vánočního turnaje“ mezi družstvy žáků a učitelů. Ve vydařených a vyrovnaných zápasech nakonec…

29. 1. 2009

Vysvědčení

28. 1. 2009

Ocenění výborného výsledku v testu z anglického jazyka

V listopadu 2008 se žáci devátých tříd zúčastnili testování realizované společností Scio. Anička Sečkařová, žákyně 9.B, dosáhla druhý nejlepší…

28. 1. 2009

Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 28. ledna proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovaly Lucie Posypánková z 9.A a Anna Sečkařová z 9.B. Obě žákyně se…

22. 1. 2009 - 23. 1. 2009

Na ptačím krmítku

16. 1. 2009 - 17. 1. 2009

Zápis žáků do prvních tříd

V pátek 16. 1. a v sobotu 17. 1. 2009 se konal zápis žáků do prvních tříd. I letos přišlo k zápisu hodně dětí – celkem 68. Z tohoto počtu patnáct…

15. 1. 2009

Odpoledne otevřených dveří

Ve čtvrtek 15. ledna byla naše škola připravená pro všechny děti, které chtějí být žáky naší školy a také pro jejich rodiče. Odpoledne otevřených…

14. 1. 2009

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 14.1. ve 14 hodin se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V tomto roce byla soutěž vypsána ve dvou kategoriích, celkem…

13. 1. 2009 - 20. 1. 2009

Psaní čtvrtletních prací

12. 1. 2009

Třídní schůzky

6. 1. 2009 - 9. 1. 2009

Návštěva předškoláků na naší škole

19. 12. 2008

Vánoční besídky ve třídách

Tento den máme ve škole obzvláště rádi. Nejen, že se jedná o poslední školní den před vánočními prázdninami, ale atmosféra je ve škole opravdu je…

18. 12. 2008

Vánoční diskotéka

Každoročně si předposlední den před vánočními prázdninami ve škole zatancujeme na Vánoční diskotéce. Tentokráte nám k tanci vyhrával Jirka Mencler.

6. 12. 2008 - 19. 12. 2008

Vánoce u nás ve škole

Počínaje Mikulášem již naše škola žije každoročně Vánocemi. Ne jinak tomu je i letos. Třídy máme vyzdobené vánočními stromečky a nástěnkami s…

5. 12. 2008

Mikuláš u nás ve škole

Adventni čas je už patrný také u nás ve škole. Ve třídách je vánoční výzdoba, ve škole panuje vánoční atmosféra a děti, ale samozřejmě i dospělí,…

4. 12. 2008 - 11. 12. 2008

Výtvarná soutěž „O nejpěknější vánoční přáníčko“

Již podruhé probíhala na prvním stupni v době od 4. 12. do 11. 12. 2008 předvánoční soutěž.

26. 11. 2008

Vybíjená v Náměšti na Hané

Dne 26. 11. 2008 se děti naší školní družiny zúčastnily obvodního kola turnaje školních družin ve vybíjené v Náměšti na Hané. Naši žáci se v této…

20. 11. 2008

Návštěva třetích tříd v knihovně

V měsíci listopadu se žáci obou třetích tříd na chvíli ocitli ve fantazijním světě pohádek na besedě Putování pohádkovým světem. Dozvěděli se o tom,…

6. 11. 2008 - 13. 11. 2008

Seminář pro učitele 1. stupně

31. 10. 2008

Beseda s městskou policií

Ve dnech 31. 10. 2008 a 3. 11. 2008 proběhla ve čtvrtých a pátých třídách beseda s Městskou policií Olomouc. Čtvrťáci se seznámili s bezpečnou jízdou…

23. 10. 2008

Dýňové strašení

Ve čtvrtek 23. října děti ze školní družiny navštívily Palmový skleník, kde se konala výtvarná výstava „Dýňové strašení“.

13. 10. 2008

Vítání občánků

Děti z naší školy se opět zúčastnily Vítání občánků na olomoucké radnici. Měly pro ně připraveno kulturní představení. Akce se konala dne 13. září.…

9. 10. 2008

Branný závod

Dne 9.10.2008 se naše škola zúčastnila VIII. ročníku branného závodu " O putovní pohár primátora města Olomouce".

1. 10. 2008

Přírodovědný klokan

Školní zvonění v 8 hodin začalo pro žáky 8. a 9. ročníku odměřovat čas vymezený pro soutěž s názvem Přírodovědný klokan. Cílem této akce je …

25. 9. 2008

Setkání seniorů na radnici

Ve čtvrtek 25. září proběhlo na olomoucké radnici slavnostní setkání seniorů s představiteli města. Děti z naší školy přispěly s kulturním programem…

23. 9. 2008

Planeta Země

V úterý 23.9.2008 navštívili všichni žáci 3.-9. tříd naší školy kino Metropol, kde byl připraven velmi zajímavý přírodovědně – zeměpisný vzdělávací…

11. 9. 2008

Focení prvňáčků

11. září děti prvních tříd naší školy navštívil pan fotograf z MF DNES. S jeho příchodem vešlo do tříd veselí. S úsměvem na rtech zahájil s dětmi…

2. 9. 2008

Obchůdek školních potřeb ve škole

Hned 2. září měli naši žáci možnost nakoupit si školní potřeby v prostorách školy. Učebna pracovních činností se pro tento den stala prodejnou sešitů…

1. 9. 2008

První školní den

Již tradičně začal školní rok ve spolupráci s naším mediálním partnerem Rádiem Haná. Martina „Kvítko“ Procházková navodila optimistickou náladu a dav…