Dramatizace pohádky

Žáky 4. A a 4. B oslovila Erbenova pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký. V hodině čtení tvořivě interpretovali literární text a stylizovali se do pohádkových postav. Děti v jednotlivých skupinách spolupracovaly a kreativně vytvářely vlastní scénář. Dramatizaci prezentovaly před spolužáky. Nejvíce se hercům líbila tvorba „divadelního kusu“.