Beseda s městskou policií

Ve dnech 31. 10. 2008 a 3. 11. 2008 proběhla ve čtvrtých a pátých třídách beseda s Městskou policií Olomouc. Čtvrťáci se seznámili s bezpečnou jízdou na kole a pohybem chodců na silnici – vybavením kola, reflexním oblečením a značkami pro chodce. Páťáci si povídali o výstroji policisty, jak se správně zachovat v nebezpečí, zopakovali si důležitá telefonní čísla a vyzkoušeli si na vlastní kůži, jaké to je, být zatčen. Děti se formou soutěží aktivně zapojovaly do besedy. Za správné odpovědi byly odměněny drobnými upomínkovými předměty.