Vítání jara

V pátek 20. března se děti prvních tříd vydaly přivítat jaro k řece Moravě.
Cestou jsme pozorovali proměny přírody, rozkvétající květiny, prozpěvující ptáky. Připomenuli jsme si staré zvyky vítání jara. Se zimou jsme se rozloučili hozením Morany do vody. Děti zamávaly zimě a se sluníčkem přivítaly jaro.