Test informační gramotnosti – TIGR

Každodenní práce s počítačem je už pro všechny naše žáky, zejména pro ty z druhého stupně, naprostou samozřejmostí. Letos poprvé si však díky společnosti SCIO mohli naši deváťáci porovnat své doposud nabyté vědomosti a dovednosti při práci s počítačem s ostatními deváťáky z celé ČR. Řešili standardizovaný didaktický evaluační Test Informační GRamotnosti, který byl rozdělen na dvě části – teoretickou (45 minut, 50 úloh) a praktickou (25 minut, 15 úloh). Věříme, že i v této oblasti dosáhneme prokazatelného celostátního nadprůměru. Maximální využívání ICT ve výuce, v přípravě na vyučování i pro chvilky samostudia je v naší škole již dlouhodobě na vysoké úrovni.