Exkurze v ZOO

Ve středu 10. 6. se žáci třetího ročníku rozjeli na očekávanou exkurzi do ZOO na Sv. Kopečku. Jeli si sem zopakovat své znalosti z učiva prvouky a obohatit se novými poznatky z živočišné říše. I když jim počasí příliš nepřálo, se zájmem vyhledávali informace o jednotlivých zvířatech a ve dvojicích zapisovali odpovědi k předem zadaným otázkám. Takto mohli poznávat zástupce jednotlivých skupin živočichů, jejich charakteristické znaky, způsob života, odlišnosti od ostatních živočichů, vývoj mláďat a další zajímavosti. V otázkách se zamysleli i nad chráněnými a ohroženými druhy zvířat. Ve škole si pak zhodnotili vypracované odpovědi a znovu se pozastavili nad významem zoologických zahrad.