Návrh stránky do dětského časopisu

Žáci 4. ročníku vytvářeli v anglickém jazyce návrh stránky do dětského časopisu. Vybrali si exotické zvířátko a sestavovali jednoduchý popis. Text vhodně doplnili obrázky, které se k daným informacím vztahovaly. Někteří si připravili vystoupení a stylizovali se do zvířecí role. Zuzka jako tučňák sklidila zasloužený úspěch.