Sběr papíru

Ve dnech 11. až 15. května proběhl na naší škole tradiční sběr papíru. Také letos byli naši žáci soutěživí. Podařilo se jim naplnit dva kontejnery o celkové hmotnosti 5 719 kg. Nejaktivnější byly opět děti z prvního stupně. Nejvíce nasbíral žák 4. B Adam Kreuzzieger – 539 kg. Druhé místo zaujala Valentýna Vebrová se 441 kg a třetí Jan Čech s 282 kg, oba žáci 3. A.