Křehká země

Dne 30. března 2009 se zúčastnili žáci 9. A výukového programu Křehká země v centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce n. Moravou. Program byl zaměřen na ekologické otázky a globální problémy kontinentů. Žáci byli zapojeni do programu prostřednictvím stimulačních her a diskuse. Společně s devátou třídou se programu účastnili i studenti rekreologie na FTK Univerzity Palackého. Žáci nejen spolupracovali se studenty, ale zapojovali se aktivně i do diskuse a her a získali tak mnoho zajímavých poznatků.