Střepiny na TV Nova

Ve čtvrtek dne 21. května 2009 se z naší školy stalo televizní studio. Populární redaktorka TV Nova Vanda Rajnochová zde natáčela pro oblíbený nedělní publicistický pořad Střepiny názory vedení školy i jednotlivých jejich učitelů na Slabikář, který napsal ministr pro lidská práva M. Kocáb. Děti četly pro připravovaný pořad Kocábovy říkanky z připravovaného Slabikáře.
Ukázka některých stránek a některých říkanek na www.idnes.cz/kocab