Přírodovědný klokan

Školní zvonění v 8 hodin začalo pro žáky 8. a 9. ročníku odměřovat čas vymezený pro soutěž s názvem Přírodovědný klokan. Cílem této akce je vyhledávat talenty, popularizovat přírodovědné obory a vzbuzovat zájem o jejich následné studium. Po úvodní organizační desetiminutovce se chlapci a děvčata, pod dohledem svých třídních učitelek, pustili do řešení 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. V poměrně krátkém časovém limitu 45 minut řešili úlohy různé obtížnosti. Soutěže se zúčastnilo celkem 53 žáků. S dosaženými 83 body se nejlepší řešitelkou stala Anna Sečkařová, žákyně 9.B.