Přírodovědný pořad - Stromy

26. května žáci sedmých tříd určovali v parku druhy stromů. Pan Max z DDM sedmáky prováděl parkem. Žáci si zopakovali znalosti z botaniky a vyslechli zajímavosti o stromech. I přes nepřízeň počasí si zahráli hru.