Naši malí čtenáři

Ve středu 6. května 2009 navštívily děti našich prvních tříd ze školní družiny pobočku olomoucké okresní knihovny na Tabulovém vrchu. Paní knihovnice děti zábavnou formou seznámila s provozem knihovny a se způsobem půjčování knih. Spoustu knih si děti také prolistovaly. Už teď se těšíme na počátek školního roku 2009/2010, kdy budou současní prvňáčci pasováni na "malé čtenáře".