Antropologický výzkum TAŠKY

Ve středu dne 29. dubna 2009 se naše škola stala \"výzkumným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci\". Pracovníci katedry antropologie a zdravovědy PdF UP, kterou vede doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D., prováděli se studenty a odbornou asistentkou Mgr. Janou Majerovou antropometrická šetření u našich nejmenších školáků, týkající se přetěžování dětí. Celý výzkum se jmenuje TAŠKY a jeho smyslem je změřit zátěž nošení školní aktovky vzhledem k chronologickému věku dětí, jejich tělesné výšce, jejich hmotnosti. Součástí antropologického výzkumu byly také otázky na doprovodnou zátěž – cvičební úbor, svačinky, nápoje, pomůcky a dobu potřebnou na cestu do školy. Samostatnou částí výzkumu byly také dotazníky pro žáky 2. stupně naší školy, které se týkaly zejména životního stylu dětí, se zaměřením na výživu žáků. O výsledcích budeme samozřejmě informováni.