Návštěva třetích tříd v knihovně

V měsíci listopadu se žáci obou třetích tříd na chvíli ocitli ve fantazijním světě pohádek na besedě Putování pohádkovým světem. Dozvěděli se o tom, jak se dříve pohádky mezi lidmi šířily, kteří autoři pohádky sbírali a potom je vydávali, přiblížili si nejznámější autory dětských pohádkových knížek a jejich díla.